nieuws

Heerenveen wil zwembad bij voetbalstadion

bouwbreed

Er moet een onderzoek komen naar de haalbaarheid van een sportcomplex ‘De Telle’ onder de rook van het Abe Lenstra-stadion in Heerenveen. Het huidige complex, bestaande uit een zwembad en sporthal, is verouderd en voldoet niet meer aan deze tijd. Een omvangrijke renovatie gaat naar schatting f. 9,3 miljoen kosten. Sloop en totale nieuwbouw zal f. 12,8 miljoen bedragen.

Volgens het Heerenveense college van B en W is het opknappen van het het verouderde sportcomplex ‘De Telle’ goed geld naar kwaad geld gooien. Om alleen al het sportcentrum aan de huidige technische eisen van deze tijd te voldoen is f. 5 miljoen gemoeid.

Voor dit bedrag worden de technische installaties grotendeels vernieuwd en het complex bouwfysisch weer op orde gebracht. “De gebruikers zullen van deze hoofdzakelijk technische verbeteringen niets of in ieder geval zeer weinig merken”, aldus B en W in het raadsvoorstel.

Wil het verouderde sportcomplex ook voor de gebruikers aantrekkelijker worden gemaakt dan zijn aanpassingen aan onder andere het entree en de realisering van een nieuw doelgroepen bassin noodzakelijk. Alleen bij deze verbeteringen ke eventueel noodzakelijke tariefsaanpassingen acceptabel worden gemaakt.

Voor een dergelijke complete renovatie zal zo’n f. 9,3 miljoen moeten worden neergeteld.

Nieuwbouw van het complex waarbij B en W met nadruk stellen dat de realisering van een subtropisch zwemparadijs absoluut niet aan de orde is, kost naar schatting f. 12,3 miljoen. Wel willen B en W in de nieuwbouw een wedstrijdbassin en een extra doelgroepenbassin onderbrengen.

Opschorting

In het pagina’s dikke raadsvoorstel spreekt het Heerenveense college zich uit voor het opschorten van de renovatieplannen en er naar te streven in het jaar 1999 of 2000 een nieuw sportcomplex in de omgeving van het Abe Lenstra-stadion te bouwen. Echter, een marktonderzoek moet uitwijzen of een dergelijk complex zin heeft.

Gaat de raad met het plan akkoord dan zullen aan de huidige De Telle op korte termijn alleen de meest noodzakelijke renovatie- en onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. Al met al is daarmee ook nog f. 550.000 gemoeid. Bovendien wordt daarboven op nog rekening gehouden met extra werkzaamheden voor in totaal f. 850.000, afhankelijk van de levensduur van de oude Telle.

Reageer op dit artikel