nieuws

GS Zeeland volgen advies natuurherstel Westerschelde

bouwbreed

Gedeputeerde Staten van Zeeland stellen zich achter het advies van het Bestuurlijk Overleg Westerschelde over het Herstelplan Natuur Westerschelde. In dat advies wordt gezegd dat ontpoldering niet mogelijk is vanwege de grote weerstanden daartegen.

Dit advies wordt eind deze maand besproken in het Bestuurlijk Overleg; reden voor GS om Provinciale Staten te vragen in te stemmen met het advies, ondanks dat het herstel van de natuur onvoldoende is om het verlies aan natuur als gevolg van de verdieping van de Westerschelde te compenseren.

Natuur- en milieuorganisaties in Zeeland hebben al laten weten teleurgesteld te zijn over het advies. Zij verwijten het Bestuurlijk Overleg dat die te onzorgvuldig de plannen heeft uitgedragen. Dat heeft geleid tot emotionele reacties van de Zeeuwse bevolking in zijn algemeenheid en van boeren in het bijzonder.

Reageer op dit artikel