nieuws

Grotere winst GTI door betere marges

bouwbreed

“Het jaar 1995 stond voor GTI in het teken van herstel. De winst kon worden vergroot door een verbetering van de marges. Ook voor dit jaar zijn we gematigd optimistisch. Het prijsniveau blijkt wat te verbeteren. De gang van zaken in de eerste maanden vormt een weerspiegeling van deze ontwikkeling.” Aldus directievoorzitter ir. G.F. Kolff van GTI Holding in een toelichting op het jaarverslag.

Kolff toonde zich tevreden over het afgelopen jaar, waarin de omzet met 2,4 kon worden vergroot tot f. 1.389 miljoen en de winst met niet minder dan 73% kon toenemen tot f. 19,7 miljoen. En dat allemaal in een markt, die toenemende bedrijfsinvesteringen liet zien en een groei in de utiliteitssector.

“Het winstherstel kon worden bereikt door betere prijzen en grotere efficiency op bedrijfsniveau, maar we zijn nog niet op het niveau van vijf jaar geleden”, aldus Kolff. Een betere verhouding tussen vraag en aanbod in de installatiebranche zorgde voor een betere marge.

Daardoor presteerde de divisie Installatietechniek (GTI biedt diensten aan op het gebied van electrotechniek, warmtetechniek, ,luchtbehandeling, industriele werktuigbouw en sprinklerinstallaties) in eigen land heel goed. Deze divisie nam 65% van de totale omzet van GTI voor haar rekening.

De Belgische activiteiten profiteerden eveneens van de toenemende activiteiten in de utiliteitsbouw enerzijds en de concentratie van vestigingen in Belgie anderzijds. Ook in eigen land probeert GTI de voordelen van decentralisatie te combineren met de schaalgrootte van de totale onderneming. Dat gebeurt door regio-vestigingen onder te brengen in clusters.

Moeilijke Duitse markt

Duitsland was in 1995 voor GTI de moeilijkste markt. Afzwakking van de economische groei manifesteerde zich in teleurstellende investeringen in de bouwsector in het westen van Duitsland. Dat drukte het prijsniveau nogal.

Gelukkig liet de utiliteitsmarkt in het oosten van Duitsland nog wel een groei zien, zodat kon worden besloten de activiteiten er flink te gaan uitbreiden.

Goede verwachting

Eind 1995 bedroeg het opdrachtenbestand f. 2,2 miljard, waarvan nog f. 885 miljoen moest worden verwerkt. Gezien de toenemende industriele investeringen en toenemende activiteiten in de utiliteitsbouw in alle drie de genoemde landen, verwacht ir. Kolff dit jaar een hoger resultaat dan in 1995. Over 1995 wordt een dividend voorgesteld van f. 5,72 per gewoon aandeel (was f. 3,32).

Ir.G.F. Kolff: “Wij willen naar een marge-niveau boven 2%.”

Jaarcijfers GTI

1995 1994

Omzet in f. mln 1.389 1.357 Bedrijfsresultaat in f. mln 38,5 30,6 Resultaat voor belasting in f. mln 47 37,8 Resultaat na belasting in f. mln 19,7 11,4

Reageer op dit artikel