nieuws

Elektrische warmtepomp kansrijk in utiliteitsbouw

bouwbreed

In 2005 zijn elektrische warmtepompen de goedkoopste optie voor de ruimteverwarming in de utiliteitsbouw. Nu al zijn de jaarlijkse kosten in sommige gevallen lager dan die van een cv-installatie met HR-ketel.

Dat blijkt uit een onderzoek van het Centrum voor energiebesparing en schone technologie (CE) en adviesbureau De Beijer RTB, die in opdracht van Novem het marktpotentieel van warmtepompen in de utiliteitsbouw hebben onderzocht voor de periode 1995-2005.

Volgens de onderzoekers zijn de kansen voor de elektrische warmtepomp met name bij kantoren, gezondheidsinstellingen, verzorgingstehuizen, hotels en horecagebouwen groot. Alleen bij gebouwen met een lage warmtevraag of met geringe bedrijfstijden zal ook in 2005 de elektrische warmtepomp niet het goedkoopste alternatief zijn.

De elektrische warmtepomp scoort vooral beter dan de cv-installatie met HR-ketel als het gaat om het primaire energieverbruik en de CO2-emissie.

De gasmotorwarmtepomp en de absorptiewarmtepomp zijn nog niet rijp voor een marktdoorbraak. Bovendien zijn deze meer geschikt voor toepassingen waarbij een groot vermogen nodig is, wat in de utiliteitsbouw maar weinig voorkomt.

Marktaandeel

De onderzoekers verwachten dat in 2005 de warmtepomp in nieuwbouw een aandeel heeft van negen procent en in bestaande bouw van vijf procent. Daardoor zou een besparing worden gerealiseerd van 710 TJ in vergelijking met cv-installaties met een HR-ketel. De grootschalige marktpenetratie van warmtepompen verwachten CE en De Beijer RTB overigens pas na 2005. De periode daarvoor zien zij als een aanloopfase.

Om de marktintroductie te stimuleren doen de onderzoekers enkele aanbevelingen. Zo moet de toepassing van lage-temperatuursystemen worden gestimuleerd en moet veel aandacht worden besteed aan de opleiding van adviseurs en installateurs. Ook gebouweigenaren moeten bekend worden gemaakt met de mogelijkheden van warmtepompen.

Om het werk van adviseurs en installateurs te vereenvoudigen zou verder moeten worden gewerkt aan het ontwikkelen van standaardsystemen voor diverse toepassingsgebieden, een aanbeveling die vorig jaar ook al door Gastec werd gedaan.

Reageer op dit artikel