nieuws

Duidelijke richtlijnen voor bouw- en sloopafval nodig

bouwbreed

Al het bouw- en sloopafval dat in Nederland vrijkomt is in beginsel voor de volle 100 procent opnieuw te gebruiken. Daarvoor zijn duidelijke richtlijnen nodig die iedereen begrijpt en die slechts voor een uitleg vatbaar zijn.

Die regels moeten in elk geval voor het hele land gelden en niet aan de andere kant van de provinciegrenzen hun werking verliezen. Een dergelijke beperking doorkruist de opzet van een optimale logistiek. In het verlengde daarvan moet ook het internationale transport van bouw- en sloopafval mogelijk worden.

Algemeen directeur mr. P. Schaling van BFI bepleitte op het congres ‘Bouwen met sloopafval’ in Rotterdam een grotere aandacht voor de economische principes, die het hergebruik van bouw- en sloopafval in hoge mate ke bevorderen.

De overheid kan daaraan tegemoet komen door het stortverbod voor herbruikbare materialen uit te breiden met een stortbelasting. De opbrengst van die heffing dient dan direct in de kas voor de algemene middelen te vloeien. De vrije markt doet vervolgens de rest. Niemand geeft uit vrije wil meer uit dan nodig is.

Op die manier komt nagenoeg al het bouw- en sloopafval opnieuw in gebruik. Ook hier blijven wet en regel nodig. De overheid moet de strekking ervan echter overeen laten komen met de praktische gang van zaken. Volgens Schaling regelt de overheid voor het bouw- en sloopafval meer dan nodig is.

Het effect daarvan kan zelfs averechts uitpakken. Te denken valt aan de regelingen voor het scheiden van bouwafval op de locatie. Bepaalde gemeenten schrijven een scheiding in elf fracties voor. Dit betekent dat er voor elke categorie een aparte container op de bouwplaats moet staan.

Daar komt bij dat sommige gemeenten de bedrijven verplichten die containers op vrijdagmiddag weg te halen. Dat en het terugbrengen ervan op maandag brengt aanzienlijke transportbewegingen met zich mee die het milieu zeker niet ten goede komen.

Overheid en bedrijven moeten naar de mening van Schaling met elkaar samenwerken om bouw- en sloopafval opnieuw in de kringloop te brengen. Voor de desbetreffende producten moeten certificaten worden afgegeven die niet uitsluitend voor een bepaalde bedrijfstak gelden. Waar mogelijk moet worden uitgegaan van internationale normen. Pas wanneer die ontbreken valt te denken aan de opstelling van Nederlandse normen.

Reageer op dit artikel