nieuws

Alleen voor liefhebbers

bouwbreed

Zeker weten… Dezer dagen zal directeur Fred Minken – al dan niet via zijn onvolprezen persdienst of via pomanager Roy Agterbos – laten weten dat de Bouw RAI’96 (van 1 t/m 4 april in Amsterdam) tot een van de succesrijkste (en drukst bezochte) beurzen mag worden gerekend van dit halfrond.

En dat zonder de aanwezigheid van de immer glorierijke stand van Neerlands enige bouwdagblad Cobouw en zonder de invloed en bemoeienis van de Nationale Woningraad (NWR) in het algemeen en die van directeur Nico van Velzen in het bijzonder. Zonder ook een bezoek aan de polderstad Almere, immer goed voor de bezichtiging van al weer een nieuwe woonwijk en (al weer) een informeel samenzijn in het stadskantoor.

Niet is uitgesloten dat de exploitant van het RAIcomplex zal wijzen op het nieuwe fundament voor een succesvol evenement en de door zeer velen gegrepen kans een van de zeven thema’s op de beursvloer niet alleen te besnuffelen maar ook er tot op het bot over te zijn ingelicht.

Wie zich de moeite heeft getroost het in immense oplage verspreide overzicht van het omlijstend seminarprogramma nauwkeurig te beschouwen kan niet anders dan tot de conclusie zijn gekomen dat de drie actuele thema’s (duurzame stedelijke ontwikkelingen, Vinex en de nieuwe bouwlocaties en nieuwe verhoudingen in de woningbouw) door meer deskundigen zijn besproken, toegelicht en ontleed dan de grootste botterik zou ke bedenken. Dat kan ook haast niet anders, want niet minder dan twintig organisaties – al wat mogelijk is tussen de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) via het Fonds Scholing en Ontwikkeling Woningcorporaties (FSOW) en het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (NIROV) tot de Vereniging van Kunststof Gevelfabrikanten (VKG) en het Wereld Natuur Fonds (WNF) – hadden hun praat- en kenniskanonnen beschikbaar gesteld voor workshops, seminars, symposia, congresjes, confrontaties en dergelijk ongerief. Het totaal van deze samenscholingen bedroeg in de vier dagen van Amsterdams ongemak niet minder dan dertig en wie fysiek in staat zou zijn geweest ze allemaal te bezoeken zou aan ’s Rijks belastingen ruim drieduizend gulden als aftrekpost voor het opdoen van kennis ke opgeven. En dat alles een gratis toegangskaart opleverend bij invulling van onder meer naam, titel en internet bereikbaarheid. Da’s modern…

Het zou te ver voeren alle evenementjes stuk voor stuk de revue te laten passeren. Toegegeven, een officiele opening op het zogeheten DuBoplein door niemand minder dan staatssecretaris Dick Tommel met een veiling met nep-geld compleet met zijn beeltenis mag best aan de vergetelheid worden ontrukt.

Niet te bevroeden valt hoe groot het aantal werkelijk geinteresseerden is geweest bij de inleidingen van de NCIV-er Lex van Aalderen en Patrimoniums administratief genie Cees Bekking over de corporatiekengetallen 1994 als bijdrage aan beleid. Toegang gratis, dat wel…

Voor slechts f. 200 (van 9.30 tot 12.30 uur) had u een debat ke ke bijwonen over de tweedeling en mogelijke ruimtelijke oplossingsrichtingen of voor f. 195 (9.45-12.30 uur) om te vernemen over ‘De kleine warmtepomp wordt groot’. Hoewel, op dezelfde dag was er in de middag een mini-symposium met de titel ‘De grote warmtepomp wordt klein’. Eveneens a f. 195.

Nee, dan Ed Nijpels, eens minister van VROM en burgemeester van Breda, nu voorzitter van het Wereld Natuur Fonds en spreker op ’n seminar over energiezuinig bouwen. Geheel gratis en dat kan best voor een organisatie die in het afgelopen jaar ruim tien miljoen gulden meer kreeg van eenieder die de natuur een goed hart toedraagt.

Vandaag, de laatste Bouw-RAI-dag nog twee kansen te worden bijgeschoold. Of ‘Huurders beoordelen de financiele continuiteit van corporaties’. van 13.00 tot 16.45 uur a f. 150 inclusief het onvermijdelijke forumgebabbel of ‘Wat is een goed volkshuisvestingsverslag’ tussen 14.30 en 16.00 uur. Gratis en voor niks.

Reageer op dit artikel