nieuws

Aannemers betalen soms steekpenningen

bouwbreed

In de bouw zegt 20 procent van de ondernemingen wel eens steekpenningen te moeten betalen om opdrachten binnen te ke halen. Dit blijkt uit bureau Inter/View in opdracht van accountantskantoor Coopers en Lybrand.

In het algemeen heeft tweederde van de Nederlandse bedrijven heeft de afgelopen vijf jaar last gehad van criminaliteit. Het varieert van fraude en diefstal tot bedrijfsspionage en het betalen van steekpenningen.

Het onderzoek is uitgevoerd onder 496 ondernemingen. De helft van de ondernemingen zegt bestolen te zijn door mensen van buiten. Bij 14 procent ontvreemdden de eigen werknemers spullen. Zakenrelaties frauderen bij 13 procent van de ondernemingen en bij 12 procent fraudeert het eigen personeel.

Werken met steekpenningen is in Nederland al redelijk ingeburgerd. Ruim eenderde van de bedrijven zegt er mee in aanraking te zijn geweest. Een derde van de bedrijven bevestigt de vraag, of zij wel eens met georganiseerde criminaliteit in aaraking zijn geweest. Vier procent heeft last van bedrijfsspionage.

Reageer op dit artikel