nieuws

Wethouders treden af om conflict over ontzanding

bouwbreed

De twee wethouders van de Federatie Dorpslijsten in de gemeente West Maas en Waal zijn woensdagmorgen afgetreden in verband met het jarenlang slepende conflict over de grootschalige ontzanding bij Maasbommel, een dorpskern van de gemeente. Het Maas en Waalse college bestaat nu nog uit een wethouder en de burgemeester.

In de federatie hebben vijf plaatselijke lijsten zich verenigd. De heer H. van Gelder en mevrouw J. van Wezel besloten tot hun stap nadat de provincie Gelderland dinsdag bekendmaakte dat zij zal overgaan tot aanwijzing van de locatie voor grootschalige zandwinning. De provincie doet dat omdat de gemeenteraad van West Maas en Waal vorige week weigerde een convenant tussen gemeente, provincie en ontzanders te ondertekenen. Dat maakte het onmogelijk het bestemmingsplan met instemming van de raad te wijzigen.

Van Gelder, die zestien jaar wethouder is geweest en zich altijd met de ontzanding heeft beziggehouden, liet woensdag weten dat hij “ongeloofwaardig voor zichzelf” zou worden als hij zou blijven zitten.

Veiligheid in geding

Van Gelder heeft zich als een van de velen jarenlang tegen de zandwinning verzet. De tegenstanders vrezen voor de veiligheid van de rivierdijk. Toen de Raad van State vorig jaar alle bezwaren van tafel veegde, heeft Van Gelder geprobeerd zoveel mogelijk veiligheidsgaranties via het convenant te regelen. De gemeenteraad vond de toezeggingen van de ontzanders over het ontzien van de meest onveilige plekken echter onvoldoende.

De provincie is nu van plan het bestemmingsplan voor de locatie te wijzigen volgens de plannen uit 1993, waarin de extra veiligheidsgaranties ontbreken. Van Gelder zou daar, als hij wethouder was gebleven, telkens tegenaan zijn gelopen, zo zei hij woensdag.

De ontzanders, verenigd in Industriezand BV, gaan naar verwachting nog dit jaar aan de slag. Gelderland moet de komende twintig jaar voldoen aan de wettelijk verplichte taak tot het leveren van industrie- en metselzand.

Als de ontzanding over twintig jaar klaar is ligt in Maasbommel een waterplas ter grootte van veertig voetbalvelden. De ontzanders hebben zich verplicht van deze gigantische waterpartij een recreatiegebied te maken.

Reageer op dit artikel