nieuws

VNG maakt voorbeeld beleid monumenten

bouwbreed

De Vereniging Nederlandse Gemeeenten heeft een nieuwe voorbeeldverordening opgesteld voor gemeentelijk monumenten- en archeologiebeleid. Aanleiding is de ingrijpende verandering in regelgeving van de afgelopen jaren.

De gemeenten hebben gedecentraliseerde verantwoordelijkheden op zich moeten nemen, regelingen voor subsidies zijn gewijzigd net als die voor volkshuisvesting en stadsvernieuwing, ook zijn nieuwe instrumenten als het beeldskwaliteitplan opgekomen. In de brochure ‘Monumenten op en in de grond’ worden deze achtergronden besproken en de mogelijkheden voor gemeentelijk beleid. Het mondt uit in een voorbeeld-monumentenverordening.

VNG: ‘Monumenten op en in de grond’, 95 blz, f. 27,50, ISBN 90-7725-1. Verkrijgbaar bij het VNG, tel. 070-3738888, fax 070-3469201.

Reageer op dit artikel