nieuws

Verhuurders geinformeerd over Wet Procesvereisten

bouwbreed Premium

De aanstaande invoering van de Wet Procesvereisten houdt de gemoederen onder de verhuurders flink bezig. Zowel corporaties als particuliere verhuurders bereiden zich voor op de gevolgen van het verplicht vermelden en onderbouwen van de huurverhoging aan de huurders, zodra deze meer dan 2,8% of f. 14 bedraagt.

Het NCIV heeft nummer 37 van zijn serie Corporatie Actueel aan de procesvereisten gewijd ( f. 48, excl. btw en verzendkosten, te bestellen bij het NCIV in De Bilt, tel. 030-2209911). Hierin wordt benadrukt dat de corporaties met verschillende mogelijkheden rekening moeten houden. Afhankelijk van de behandeling in de Eerste Kamer kan de wet voor of op 22 maart in werking treden of na 22 maart. In het eerste geval gelden de proces vereisten al voor de huurverhogingen van 1 juli 1996, maar geldt voor 1996 een verkorte procedure. De tweede mogelijkheid brengt met zich mee, dat de procesvereisten niet van toepassing zijn op huurverhogingen die ingaan binnen 18 weken na de inwerkingtreding van de wet.

In de brochure wordt vervolgens ingegaan op de vraag wat de corporatie allemaal moet doen om aan de Wet Procesvereisten te ke voldoen. Aan de hand van voorbeelden wordt een en ander nader toegelicht. In bijlage zijn de Kamerstukken bijgevoegd, die betrekking op dit onderwerp hebben. Ook de vereniging van particuliere verhuurders Huis en Eigendom heeft voor haar leden actie ondernomen. Er is inmiddels een folder ‘procesvereisten’ verspreid, er worden vanaf 11 maart voorlichtingsbijeenkomsten gehouden en men heeft tot en met 29 maart een speciaal telefoonnummer opengesteld: 070-3885378. De lijn is geopend van negen tot vier uur.

Reageer op dit artikel