nieuws

Ruim f. 5 miljoen voor betere leefbaarheid in provincie Utrecht

bouwbreed

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben plannen tot verbetering van de aansluiting van provinciale wegen op de rijkswegen. Daarnaast willen ze een onderzoek naar de mogelijkheden van speciale verkeersstroken voor vrachtverkeer. Zaken als de ontwikkeling van een technologiecentrum, het stimuleren van duurzaam bouwen en van preventie en hergebruik van afvalstoffen staan eveneens hoog op de wensenlijst.

Dit zijn enkele voorstellen uit de provinciale kadernota voor 1997. Centraal daarin staat de leefbaarheid in Utrecht. Voor nieuw beleid is in totaal f. 5,2 miljoen uitgetrokken. Dat geld wil GS vooral besteden aan poen die in 1997 uitvoerbaar zijn en concreet gestalte geven aan vier belangrijke thema’s die de leefbaarheid mede bepalen.

Zo is voor investeren in stedelijk en landelijk gebied f. 2,1 miljoen beschikbaar. Het waarborgen van de bereikbaarheid kan rekenen op ruim 8 ton, terwijl behoud van cultuur en cultureel erfgoed goed is voor ruim 9 ton.

Geld voor stadsvernieuwingsbeleid dient in de visie van GS vooral besteed te worden aan meer woningen voor ouderen, aan monumenten en aan sanering van milieu-hinderlijke bedrijven. De aanleg van kaden in het bij hoog water bedreigde gebied bij kasteel Amerongen belast de provinciale begroting met f. 40.000.

Met het oog op de bereikbaarheid van economische centra voor het goederenvervoer denkt de provincie aan het ontwikkelen van overslagmogelijkheden (weg/water) bij Lage Weide en ’t Klooster. Ter verhoging van het gebruik van het openbaar vervoer moet het bestaande Randstadspoornet tussen Woerden en Geldermalsen, tussen Amersfoort en Utrecht en tussen Breukelen en Driebergen-Zeist geschikt worden gemaakt voor snel vervoer met hoge frequentie.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels