nieuws

Rijswijkse bouwer ziet nettowinst slechts licht toenemen HBG aast op koopjes in Duitsland en Engeland

bouwbreed Premium

De slechte marktomstandigheden in Duitsland en Engeland zijn voor de Hollandse Beton Groep NV geen reden de wens om zich in beide landen te versterken op een lager pitje te zetten. “Omdat de bouw het in de twee landen zo slecht doet, komen de prijzen van de ondernemingen in een richting die wij willen betalen”, aldus Ir. N. de Ronde Bresse, president Raad van Bestuur van de HBG bij de presentatie van de jaarcijfers. De Rijswijkse bouwer boekte vorig jaar een netto winst van f. 104,1 miljoen, een stijging van ‘slechts’ 2,2 procent ten opzichte van 1994.

Een lichte stijging zo beaamde De Ronde Bresse, die zei te verwachten dat nettowinstcijfer voor dit jaar ongeveer op het zelfde niveau zal uitkomen. De toename van de winst met f. 2 miljoen is voor belangrijke mate toe te schrijven de boekwinst van f. 30 miljoen door de verkoop van een pakket aandelen Volker Stevin. De omzet van het bouw- en baggerconcern nam met ruim zes procent af tot f. 5454 miljoen. In 1994 behaalde het concern een omzet van f. 5815 miljoen. De omzetdaling wordt volgens de HBG voor een belangrijk deel veroorzaakt door de verkoop van een aantal bedrijfsonderdelen en fluctuaties in de wisselkoersen. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen steeg met 5,3 procent tot f. 129,8 miljoen. Door een lagere belastingdruk verbeterde het netto bedrijfsresultaat met 20,4 procent tot f. 98,5 miljoen. In 1994 was dat f. 81,8 miljoen. Het buitengewoon resultaat na belastingen daalde tot f. 7 miljoen. Dat is een forse daling ten opzichte van het jaar daarvoor toen het bedrag van f. 20,6 miljoen op de balans prijkte. Volgens de president van de Raad van Bestuur wordt dat lagere bedrag veroorzaakt door “de aanmerkelijk hogere reorganisatielasten.”

Overcapaciteit

Veertig procent van de omzet werd in Nederland gerealiseerd. De Ronde Bresser noemde de vooruitzichten in Nederland “gunstig”. “De verwachting is dat de bouw in 1997 wat zal teruglopen, maar in ieder geval niet verontrustend. Ook voor wat betreft de gww-sector hebben we behoorlijke verwachtingen.”

Niet bekend

Top vijf

Buiten Europa, waar de onderneming 14 procent van haar omzet haalt, zijn volgens De Ronde Bresser de winstmarges, “zij het niet gigantisch”, makkelijker te bereiken.

De moeilijke marktomstandigheden in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland weerhoud HBG overigens er niet van zijn positie te versterken. “In Engeland, maar ook zij het in iets mindere mate Duitsland, streven we naar uitbreiding van de werkzaamheden door acquisities. De marktsituatie is dan weliswaar niet zo best, maar juist daardoor zijn de prijzen van de ondernemingen van dien aard dat ze in de buurt komen van wat wij ervoor willen betalen”, aldus De Ronde Bresser die er aan toevoegde “nog geen concrete plannen te hebben. Het gaat allemaal niet snel. Maar onze lange termijn doelstelling in beide landen tot de top 5 te behoren staat nog steeds overeind.”

Bonn

Tijdens de presentatie van de jaarcijfers viel ook de onvermijdelijke vraag over de stand van zaken rond het parlements-debacle in Bonn. De Ronde Bresser, die duidelijk met de kwestie in de maag zit, zegt nog volop met de Duitsers in onderhandeling te zijn. De vorig jaar bij de HBG gedeponeerde schadeclaim van f. 240 miljoen wegens mogelijke constructiefouten staat nog steeds ter discussie. “Er vinden technische gesprekken plaats over de kosten. We zoeken naar een oplossing buiten de rechter om. Het is een uiterst vervelende situatie voor ons die veel tijd en aandacht kost Dat is vervelend ook al omdat het niets oplevert, en dat is weinig motiverend.” Volgens de bestuursvoorzitter is er geen sprake van dat de bouwer een schikking is aangeboden waarbij de HBG de schade op zich neemt in ruil voor het afmaken van het karwei.

Reageer op dit artikel