nieuws

‘Kamer zelf ook schuldig aan slechte relatie met sociale sector’ Corporaties nemen het op voor bekritiseerde Tommel

bouwbreed Premium

De Nationale Woningraad en het NCIV vinden dat er geen sprake is van een gezagscrisis in de volkshuisvesting. Evenmin kan worden gesproken van een vertrouwensbreuk tussen staatssecretaris Tommel en de sociale sector. En waar de Tweede Kamer de schuld voor de nu ontstane situatie in de volkshuisvesting geheel in de schoenen van de bewindman schuift, wijzen de corporaties erop dat de Kamer zelf ook niet zonder zonden is.

De reacties van de twee landelijke centrales voor corporaties komen daags na de zoveelste en tot nog toe meest heftige botsing die staatssecretaris Tommel had in en met de Tweede Kamer.

Onderwerp van gesprek was oorspronkelijk het afwijzen van het Wetsvoorstel Procesvereisten door de Eerste Kamer, maar het debat ontaardde uiteindelijk in harde beschuldigingen van CDA, PvdA en de kleine linkse partijen aan het adres van de bewindsman, die geen goed en adequaat volkshuisvestingsbeleid zou voeren, en op weinig vertrouwen van de sector mag rekenen.

Dat wordt echter door diezelfde sector bestreden. Volgens NCIV-directeur Van Leeuwen kan Tommel alleen worden verweten dat hij zijn beleid niet goed verkoopt, en bestuurlijk niet altijd even krachtig optreedt. Maar het is juist de Kamer die de nodige verwarring heeft veroorzaakt onder de corporaties, door iedere keer weer de verzelfstandiging van de sociale sector aan de orde te stellen, en op een of andere manier te pogen haar greep op de corporaties te verstevigen. “De Kamer kan de vertrouwensrelatie met de sector als geen ander herstellen door regelmatig te laten merken dat ze achter de gekozen ordening staat.”

‘Geen crisis’

Ook NWR-directeur Van Velzen ziet het anders dan de diverse fracties in de Kamer dat dinsdag zagen. “Het PvdA-Kamerlid Duivesteijn sprak van een crisis in de volkshuisvesting, maar ik beleef dat toch niet zo. Tommel voert op een zeer behoorlijke manier het gesprek met de sector. Hij opereert niet altijd even handig, maar dat doet Duivesteijn ook niet.”

Hij ziet dan ook geen enkele aanleiding voor staatssecretaris Tommel om op te stappen. “Inhoudelijk is daar geen enkele reden voor. Tenzij iemand vindt dat het spel anders gespeeld moet worden.”

CDA en PvdA zijn op zichzelf die mening toegedaan, maar houden vooralsnog een motie van wantrouwen op zak. CDA-woordvoerder Esselink stelt slechts “niet veel fiducie” meer te hebben in een goede afloop. “Er is sprake van eroderend vertrouwen, maar wil je echt formeel de vertrouwenskwestie stellen, dan moet er een te markeren moment zijn, een incident, of zo u wilt een accident. Dat is nu niet aan de orde. En wij liggen geenszins op de loer om toe te slaan.”

Ook PvdA’er Duivesteijn gaat niet zover om nu al een motie van wantrouwen aan te kondigen. Wel stelt hij iedere keer weer een botsing in het vooruitzicht, als Tommel weigert naar hem te luisteren. “Tommel moet rekening houden met het feit dat de PvdA de grootste partij is in de coalitie. Wij willen ons herkennen in het volkshuisvestingsbeleid, en zolang daar geen sprake van is, krijgt deze staatssecretaris iedere keer weer problemen.” Duivesteijn erkent echter dat dit niet meer de rest van de regeringsperiode kan voortduren. “En ik ben niet optimistisch over de vraag of het nog goed komt.”

Ongelukkig

VVD-er Hofstra voelt zich ondertussen met de gang van zaken in het debat niet gelukkig. “Als je terugkijkt, dan denk ik dat wij Tommel nog het meest in bescherming hebben genomen. Het zou mij een lief ding waard zijn als D66 zich in die lijn zou voegen.”

Hij erkent zich geergerd te hebben aan het optreden van Duivesteijn en Esselink. “Tommel voert uit wat CDA en PvdA in de vorige kabinetsperiode bedacht hebben. En dan zouden uitgerekend die partijen het niet zien zitten? Dat is toch vreemd!”

En over Duivesteijn is de VVD evenmin te spreken. “Hij lijkt wel een ongeleid poiel. De PvdA zou meer op haar verantwoordelijiheid moeten worden gewezen. Anders gebeuren er nog eens hele rare dingen.”

Van D66-woordvoerder Jeekel, die in het debat de D66-staatssecretaris niet in bescherming nam, kon geen reactie worden vernomen. Wel stelden vice-premier Van Mierlo en vice-fractievoorzitter Van Boxtel gisteren dat de PvdA op moet houden met kritiek op de persoon Tommel. En Van Boxtel gaf via het ANP een simpele verklaring voor het optreden van Jeekel: “de verbijstering had toegeslagen”.

Reageer op dit artikel