nieuws

Hsl op bestaand spoor niet reeel

bouwbreed Premium

Het ‘verbouwen’ van de bestaande spoorlijnen tussen Rotterdam en Schiphol tot een hoge snelheidslijn blijkt, volgens onderzoek, geen reele optie. In deze zogenaamde TU-variant zouden delen van het trace zes-sporig moeten worden. Ook de gemeente Den Haag, die de TU-variant liet ontwikkelen, ziet in dat dit trace hierdoor buiten beeld is.

De gemeente Den Haag en het ministerie van Verkeer en Waterstaat steggelen al maanden over de vraag of de TU-variant nu wel of niet haalbaar is. De residentie heeft, met de TU Delft, altijd volgehouden dat deze variant verreweg de beste is. Vooral omdat dit het enige trace is met een halteplaats in Den Haag.

Het poteam van Verkeer en Waterstaat staat op het standpunt dat bundeling van de hsl met bestaande spoorlijnen om een aantal technische redenen niet mogelijk is. Het ministerie blijft van mening dat zijn eigen voorkeurstrace (de A1-variant, dwars door het Groene Hart) de beste is.

Over en weer bestookten de overheden elkaar de afgelopen maanden met onderzoeken. Totdat enkele weken geleden werd besloten tot een onafhankelijk onderzoek door een ‘auditteam’. Dit team heeft zijn bevindingen nu gepresenteerd en geeft het ministerie gelijk.

Uit het onderzoek blijkt dat aan het uitbreiden van de bestaande lijn tot zes sporen op termijn niet te ontkomen valt. Dit is in feite, naast een aantal technische details, het meest vernietigende oordeel over de TU-variant. De TU Delft en de gemeente Den Haag hebben immers altijd volgehouden dat met vier sporen kon worden volstaan.

Cruciaal verschil

Ook de gemeente Den Haag onderkent, op grond van het onderzoek, dat de TU-variant nu buiten beeld is. De extra kosten en de planologische inpassing van zes sporen over het trace Rotterdam-Schiphol zullen immers politiek niet haalbaar blijken. Het standpunt van Den Haag, dat de Haagse regio volwaardig op het net van Europese hogesnelheidstreinen dient te zijn aangesloten, blijft echter overeind. “Uiteraard leggen wij ons neer bij de onderzoeksresultaten. Toch blijft er een cruciaal verschil qua invalshoek tussen Den Haag en het poteam-hsl. Als gemeente vinden wij dat een hsl richting Parijs sowieso de Haagse regio aan moet doen omdat het om een belangrijk economisch centrum gaat. Vanuit die optiek is de TU Delft voor ons aan het werk gegaan. Het poteam kijkt daarentegen uitsluitend naar hoe de hsl zo snel mogelijk vanuit Schiphol in Parijs kan zijn”, aldus woordvoerder Sijbrandij van Den Haag.

Bosvariant

Hij voegt eraan toe dat de residentie zich nu wellicht zal gaan richten op de Bos-variant, die vanaf Rotterdam oostelijk langs Den Haag zal lopen. “Misschien dat er dan een halte bij Ypenburg in zit”. De gemeente zal haar definitieve standpunt pas bepalen na overleg met het stadsgewest Haaglanden.

De provincie Zuid-Holland zegt in een reactie haar standpunt door het auditteam bevestigd te zien. Ook Zuid-Holland is voorstander van de A1-variant. Gedeputeerde Jansen: “De hsl moet volwaardig zijn om deze miljardeninvestering betrouwbaarheid en toekomstwaarde mee te geven.”

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat zegt nog geen mening te geven over de uitkomsten van het onderzoek. “De resultaten zullen worden meegenomen in het Kabinetsbesluit voor het ontwerp-trace”, aldus het commentaar. Het ontwerp-trace zal half maart in het Kabinet worden behandeld.

Reageer op dit artikel