nieuws

‘Groenvoorzieningen zijn te vaak ondergeschoven kindje’

bouwbreed

Groenvoorzieners moeten van het begin af aan worden betrokken bij nieuwbouwpoen. De invulling van de buitenruimte is nog te vaak een zaak die op het allerlaatste moment wordt aangepakt. Veelal wordt pas als alle werkzaamheden klaar zijn een hoveniersbedrijf in de arm genomen om invulling te geven aan de groenvoorzieningen. Dit komt de kwaliteit en de functionaliteit van het groen niet ten goede.

Dit zegt Bert Gijsberts vicevoorzitter van de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) en directeur van Boogaart Almere BV.

Hij constateert dat veel poontwikkelaars de groenvoorzieningen als een sluitpost op de begroting zien. Pas als het gebouw er staat wordt er nog even snel een groenvoorziener bijgehaald om ‘een paar bomen’ te planten. “Dan wordt het pand betrokken en dat valt enorm tegen omdat het groen in de omgeving te beperkt is”, aldus Gijsberts. “De kwaliteit van de woon- en werkomgeving wordt voor een zeer belangrijk deel bepaald door de aanwezigheid van groen in al zijn functies.”

Door het niet op tijd inschakelen van hoveniers komt het soms voor dat bomen en struiken te laat worden geplant. Het is een organisatorisch probleem dat het plantseizoen loopt van half oktober tot en met april. Omdat de meeste bouwwerken vlak voor de bouwvakantie worden opgeleverd komen de groenvoorzieners dan in de problemen met als gevolg dat bomen en planten pas in het najaar ke worden geplant. Gijsberts: “Zoiets toont het belang om ruim van te voren goede afspraken te maken zodat we in de gelegenheid worden gesteld om werk af te leveren met een hoogwaardige kwaliteit. Er moet daarbij rekening worden gehouden met het gebruik van het groen. Het is toch gek dat er voor extra franje aan een nieuwe entreepartij zonder meer – 1000 wordt uitgetrokken terwijl als er voor hetzelfde bedrag een boom moet worden gekocht dat al snel als veel te duur wordt gezien.”

Architectuur

Gijsberts meent dat er een cultuuromslag moet komen waarin investeringen in groenvoorzieningen serieus worden genomen. Gijsberts: “In nieuwbouwwijken bijvoorbeeld wordt voor vele honderden miljoenen geinvesteerd in de buitenruimte, maar ook hier is het groenbeheer doorgaans een ondergeschoven kindje, terwijl je toch met meer plezier woont in een straat met veel groen. Bovendien komt ook de architectuur van de gebouwen beter tot haar recht als de beplantingen zorgvuldig zijn aangelegd en onderhouden.”

Bouwpoen

De groenvoorzieners doen hun best om in een vroeger stadium betrokken te raken bij het bouwproces. De resultaten zijn veelbelovend. Zo leveren de meeste gemeenten goede bestekken bij nieuwbouwpoen en de groenvoorzieners worden van het begin af aan betrokken bij de nieuwbouw.

“De mooiste situatie zou zijn als bij het begin van een bouwpo een landschapsarchitect en een groenvoorziener in het team komt en meedenkt over het uit te voeren werk. Door ook de groenvoorziener vanaf de eerste planologische fase in het bouwproces te betrekken, worden de functies van het groen, afscherming, geluiddemping, beveiliging en luchtzuivering geoptimaliseerd. Zodra de plannen rond zijn ke dan andere groenvoorzieners worden ingeschakeld zodat ze op tijd hun werk ke afleveren.”

Bij de verdere uitwerking van het plan moet de groenvoorziener ook betrokken blijven om mee te denken over planverbetering of kosten besparende maatregelen. Gijsberts: “Ik vind dat groenvoorzieningen moeten worden gezien als een kapitaalinvestering. Daarom moet er niet alleen aandacht komen voor het aanleggen van groen maar ook voor het onderhoud en beheer.”

Tijdens de Bouwrai zijn de groenvoorzieners en hoveniers te vinden op stand E54 van het groenpaviljoen.

Groenvoorzieningen maken de woonomgeving een stuk aantrekkelijker.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels