nieuws

Duitse bouwbond dreigt met landelijke staking

bouwbreed

De Duitse bouwbond IG Bau heeft in het weekeinde gedreigd voor het eerst sinds de oorlog een landelijke staking uit te roepen als de werkgevers blijven dwarsliggen bij het bepalen van een minimumloon voor bouwvakkers uit andere landen van de Europese Unie.

Duitse werknemers worden op het ogenblik volledig uit de markt geprijsd doordat buitenlanders veel lagere lonen krijgen.

Op 1 maart werd in Duitsland een wet van kracht die een minimumloon voorschrijft voor werknemers van buitenlandse bouwbedrijven. Maar de wet kan pas effectief worden als dat minimum is vastgesteld. Onderhandelingen tussen de werkgevers en de vakbond daarover liepen vast.

IG Bau eist een minimumloon van 19,58 mark per uur, wat overeenkomt met 80 procent van het cao-loon van een geschoolde Westduitse bouwvakker. De werkgevers vinden dat veel te veel maar deden zelf nog geen aanbod. Ze willen een geleidelijke loonsverhoging maar dat is voor de bond onaanvaardbaar. Voorzitter Klaus Wiesehugel van IG Bau zei bereid te zijn “tot elk gevecht”. Volgens hem maken vooral grote ondernemingen woekerwinsten dank zij de lage lonen en wakkert de houding van de werkgevers vreemdelingenhaat aan.

In de bouw in Duitsland werken bijna 200.000 buitenlanders, terwijl 350.000 Duitse bouwvakkers geen baan hebben. Wiesehugel verweet de werkgevers ook massale overtreding van de cao-bepalingen. “In vergelijking met het gedrag van sommige werkgevers was Al Capone een misdienaar.”

Voorlopig geldt in het conflict nog een wapenstilstand. De twee partijen hebben na het mislukken van het overleg besloten de vroegere minister van Financien Hans Apel te vragen een bemiddelingspoging te doen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels