nieuws

Dijkverbetering Westwouder Polder begonnen

bouwbreed

Het Noordhollandse waterschap Het Lange Rond heeft een begin gemaakt met de eerste fase uit het meerjarige dijkverbeteringsprogramma rond de Westwouder Polder. Aannemersbedrijf Groot De Woude BV is begonnen met het verplaatsen van de dijksloot langs een natuurgebied. Dit onderdeel moet voor half maart zijn afgerond om de rust tijdens het broedseizoen voor weidevogels te realiseren.

Tijdens de periode met hoogwater in 1994 waren noodmaatregelen nodig om overstroming te voorkomen. Ook volgens het landelijk gehouden kade-onderzoek en aanvullend grondmechanisch onderzoek door ingenieursbureau Oranjewoud BV uit Almere bleek de noodzaak de dijken te verbeteren. Zo wordt de stabiliteit van de dijk verhoogd door de dijksloot drie meter verder landinwaarts te graven en de oude sloot te dichten. In totaal vergt de dijkverbetering een investering van f. 5 miljoen.

Reageer op dit artikel