nieuws

Bouw Berlijnse Tiergarten-tunnel is begonnen

bouwbreed Premium

Met de bouw van de Tiergarten-tunnel is begonnen. Het gecombineerde spoor- en autowegpo dat de Tiergarten in de noord-zuid richting ondergronds passeert, is een van de grootste civiel technische werken van Berlijn. De kosten voor dit, omstreden, po gaan zo’n 4,5 miljard DM bedragen.

Ontworpen is een negen kilometer lange spoorwegverbinding met drie nieuwe stations. Kernstuk is het 3,4 kilometer lange ondergrondse traject van de Spreebocht, waar de parlements- en regeringsgebouwen gaan komen, tot voorbij het Landwehrkanaal ter hoogte van de Potsdamer Platz. Bovendien komt er onder de Tiergarten een 2,4 km lange autotunnel. Van voor de Reichstag waar het nieuwe Lehrter Bahnhof moet komen tot aan het Brandenburger Tor is een metrobuis voorzien die doorgetrokken wordt tot aan de Potsdamer Platz.

Tegen het einde van de 20e eeuw moeten de eerste auto’s en treinen van dit tunnelnetwerk gebruik ke maken. Het gehele po moet in 2002 gereed zijn.

Op tijd

De Berlijnse Senaat gaat ervan uit dat de door natuurbehoud ingediende bezwaarschriften ongegrond worden verklaard en de bouw van het tunnelcomplex in Europa op tijd kan worden opgeleverd.

De financiering van dit 4,5 miljard DM kostende po wordt gedragen door de Deutsche Bahn, het Rijk en Berlijn. De Deutsche Bahn betaalt rond 3,1 miljard DM voor de spoorwegtunnel. De kosten voor het Lehrter Station en het station aan de Papestrabetae zijn daarin niet begrepen. Van de 1,45 miljard DM voor de autotunnel B96, alsmede de tunnelstukken voor de U-Bahnlijnen 3 en 5 wordt de helft, zijnde 730 miljoen DM te besteden aan de autotunnel gedeeld door het rijk en de stad Berlijn.

Bij de bouw worden twee uitvoeringsmethoden toegepast. De totale autotunnel alsmede het Lehrter Station worden in een open bouwput gerealiseerd. De vier spoortunnelbuizen worden onder de Tiergarten en het Landwehrkanaal geboord. Twee grote boormachines beginnen medio 1996 in een bouwput aan de Potsdamer Platz resp. aan de Platz der Republik. De 50 meter lange machines moeten zes tot twintig meter per dag boren waarbij ze gelijktijdig de tunnel van geprefabriceerde elementen bouwen en de grond afvoeren.

Milieuvriendelijk

De boormethode geldt voor de Tiergarten als millieuvriendelijk. Er vindt geen grondwaterstandverlaging plaats wat schade aan bomen en gebouwen zou ke opleveren. Uit de open bouwputten zal in totaal zo’n 14 miljoen m3 grondwater worden weggepompt dat in de bodem wordt teruggeleid. Voor de open tunnelwerkzaamheden wordt de Spree twee jaar lang bij de Humboldthafen naar het noorden omgelegd.

In een open bouwput, van de rivier gescheiden door stalen damwanden, worden de tunnelbuizen voor de spoorweg, autoweg en metro gebouwd. Deze werkzaamheden moeten in 1996/97 plaatsvinden, waarna de Spree weer in de oorspronkelijke bedding wordt teruggeleid.

Reageer op dit artikel