nieuws

Belgische bouw in actie tegen slecht arbo-klimaat

bouwbreed Premium

In Brussel werd gisteren het startsein gegeven voor een grootschalige actie ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in de Belgische bouwnijverheid. Doel is het grote aantal arbeidsongevallen drastisch te beperken.

De bouw in Belgie is met 180.000 werknemers en zo’n 25.000 werkgevers “een zeer belangrijke tewerkstellingspool”, zo zei een vertegenwoordiger namens minister Smet van Tewerkstelling en Arbeid en Gelijke-kansen-beleid.

Het is echter ook een sector waar zich de meeste en de ergste arbeidsongevallen voordoen. Per jaar zijn er ruim 30.000 bouwvakkers slachtoffer van een arbeidsongeval. En ieder slachtoffer is gemiddeld 20 tot 25 dagen niet in staat te werken. Het aantal dodelijke slachtoffer is hoog. In 1994 vielen er 35 doden, op een totaal van 141 doden in alle bedrijfssectoren samen.

Reden genoeg voor de minister om samen met de bouw een gerichte actie te beginnen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden en beperking van het aantal slachtoffers.

Drie delen

De actie valt in drie delen uiteen. Ten eerste wordt de regelgeving geherstructureerd, een operatie overigens die al langere tijd aan de gang is. “Dit was nodig omwille van de onleesbaarheid van de huidige teksten”, aldus de vertegenwoordiger van de minister, maar ook onder invloed van de Europese regelgeving op het gebied van de arbeidsomstandigheden en de gewestvorming in Belgie.

Er komt een kaderwet met bijbehorende uitvoeringsbesluiten en te halen doelstellingen. Daarnaast worden zogeheten ‘publikatiebladen’ geintroduceerd, indicatieve richtlijnen voor werkgevers en werknemers.

In de tweede plaats ondernemen de overheid en het Nationaal Actiecomite voor Veiligheid en hygiene in het Bouwbedrijf (NAVB), waarin werkgevers en werknemers zijn verenigd, gezamenlijk actie op de bouwplaatsen. Werken zullen op onveilige situaties worden geinspecteerd, door zowel de Belgische arbeidsinspectie als ‘adviseurs’ van het NAVB. Waar nodig zal de inspectie ingrijpen.

Dakwerken

Tenslotte wordt een doelgerichte campagne opgestart ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in de verschillende bedrijfstakken in de bouw. Dit jaar wordt, onder het motto ‘Wij laten niemand vallen’, de aandacht gericht op de dakdekkers in Belgie. NAVB-voorzitter O. Heck gaf als reden aan het hoge aantal dodelijke slachtoffers in deze branche. In 1995 vielen er 13 doden: “meer dan 40% van alle dodelijke slachtoffers in de bouw”.

Een andere reden is dat door de dakdekkers niet of nauwelijks gebruik wordt gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen, terwijl die wel in ruime mate voorhanden zijn. “Ik betreur dat ten zeerste”, aldus Heck. Volgens hem mag voor wat betreft de dakwerken worden gesproken van een desastreuze toestand op het gebied van de arbeidsomstandigheden. En dus is “het voeren van een actieve strijd tegen de beroepsrisico’s een absolute must”.

Reageer op dit artikel