nieuws

Asfaltwapening belemmert sloop en hergebruik niet

bouwbreed

Gangbare wapeningsprodukten in asfalt vormen geen belemmering in de sloop- en hergebruiksfase van asfalt dat daarvan is voorzien. Dat blijkt uit onderzoek van de C.R.O.W.

De werkgroep ‘Hergebruik asfalt met wapeningsmateriaal’ van de C.R.O.W heeft de resultaten van het onderzoek vastgelegd in C.R.O.W.-publikatie (nr 95) ‘Geen vrees voor de frees’. Wegbeheerders krijgen hiermee verwerkingsprocedures aangereikt voor hergebruik van asfalt met wapening.

Uit het onderzoek is gebleken dat bij het verwijderen geen onderscheid hoeft te worden gemaakt tussen asfalt met wapening en asfalt zonder wapening. Ook de aanwezigheid van restwapening in het asfaltgranulaat voor hergebruik is geen reden tot extra zorg. Wel wordt aanbevolen partijen granulaat te zeven. Het aandeel restwapening in het ‘regeneratie’-asfalt mag ten hoogste 0,25% (m/m) bedragen om de beoogde kwaliteit te ke garanderen. Koud hergebruik is in beginsel onbeperkt mogelijk. De voorkeur gaat echter uit naar warm hergebruik. De toepassingen zijn dan hoogwaardiger.

Maximale fragmentatie

De onderzoekers bevelen aan ruim onder de wapening te frezen. Dan vindt maximale fragmentatie plaats. De kans op vertraging gedurende het traject van hergebruik wordt daarmee tot een minimum beperkt.

C.R.O.W.-publikatie 95 ‘Geen vrees voor de frees’ is te verkrijgen bij C.R.O.W. te Ede.

Reageer op dit artikel