nieuws

Woningstichting: ‘Po met hoge integrale kwaliteit’ Veel aandacht voor milieu en veiligheid in Soester wijk

bouwbreed

“Een po met een hoge integrale kwaliteit.” Zo noemt projectmanager P. Molog van de Woningstichting Soest de 248 woningen die de stichting in het bestemmingsplan Boerenstreek in Soest laat bouwen. Eind vorig jaar is aannemer Grootel met de uitvoering begonnen en als het weer een beetje meezit worden in mei de eerste woningen opgeleverd. In de Boerenstreek worden in totaal ongeveer 650 woningen gebouwd.

De woningstichting heeft 4350 verhuurbare eenheden. Hoofd technische zaken ing. J. Koolstra: “Je zou het wellicht in Soest niet verwachten, maar zestig procent van ons bezit bestaat uit flatwoningen.” Daarom greep de stichting met beide handen de kans aan toen haar de gelegenheid werd geboden in een laag gelegen weidegebied in het noordwesten van Soest mee te doen aan een po met eengezinswoningen. Koolstra: “Omdat wij hard woningen nodig hebben voor de doorstroming willen we niet alleen sociale maar ook vrije sectorbouw uitvoeren.” Daarom worden er 72 sociale huurwoningen met huren vanaf f. 750,37, sociale koopwoningen van f. 156.000, maar ook 139 vrije sectorwoningen van f. 190.000 tot ongeveer f. 490.000 gebouwd. “Bij het ontwikkelen van de wijk zijn we uitgegaan van de volgende uitgangspunten: op volkshuisvestelijk gebied moest zij een hoge kwaliteit krijgen. Veel aandacht moest er worden besteed aan de ecologie en het duurzaam bouwen. Verder moest de wijk hoog scoren op het gebied van sociale en inbraakveiligheid. En het moesten aanpasbare woningen worden. En dat allemaal binnen het kader van de financiele mogelijkheden, dus zonder dure experimenten.”

Na een uitgebreide selectie werden architectenbureau Inbo uit Woudenberg en bureau BEAR uit Gouda aangewezen voor het ontwerpen van de wijk.

Water

Behalve het ontwerpen van de woningen kregen de bureaus nog een taak. Inbo ontving de opdracht een ruimtelijke visie te ontwikkelen voor de stedebouwkundige opzet en het verkavelingsplan en BEAR kreeg in het bijzonder de taak ‘de planontwikkeling te beinvloeden met en te toetsen op de ecologische randvoorwaarden’. Dat alles natuurlijk in samenwerking met de gemeente. Wat de ecologie betreft: de gemeente legt een park aan in het midden van de Boerenstreek met veel water. Belangrijk is het tegengaan van verdroging van de natuurgebieden in de buurt van de Boerenstreek, die alleen ke bestaan bij de gratie van een constante, hoge, waterstand. Via een gemaal zal die stand op peil worden gehouden. Er wordt verder een apart rioolstelsel voor het regenwater aangelegd: een groot deel van de woningen loost het dakwater via een apart rioolstelsel rechtstreeks op het oppervlaktewater. Het regenwater van de straat, dat uiteraard met bijvoorbeeld olie vervuild kan zijn, wordt via het gebruikelijke stelsel afgevoerd. Om het oppervlaktewater schoon te houden is er een filterconstructie gepoeerd via een biezenveld. De gemeente heeft toegezegd voor wegen, riolering, bestrating en inrichting ‘milieubewuste materialen’ te gebruiken.

Milieumaatregelen

De woningstichting heeft een flinke reeks milieumaatregelen genomen. Zo worden bijvoorbeeld vrijwel alle woningen voorzien van een zonne-collector. De woonomgeving maakt een optimaal gebruik van passieve en actieve zonne-energie mogelijk. De woningblokken zijn zo ontworpen dat er compact wordt gebouwd met zo weinig mogelijk kopgevels. Gekozen is voor buitenverf met 25% oplosmiddelen en binnenverf zonder oplosmiddelen. Alle woningen worden voorzien van een HR cv-ketel, een gasgestookte zonne-boiler en HR-isolatieglas.

“De wijk zal hoog scoren op het gebied van sociale veiligheid en veiligheid tegen inbraken. We streven er naar het politiekeurmerk ‘veilig wonen’ binnen te halen.

Zo zijn de woonkamers zoveel mogelijk aan de straatzijde gepoeerd. De paden achter de woningen worden verlicht. De speel- en parkeerplaatsen worden heel overzichtelijk gesitueerd.

Er is, zo vertellen Koolstra en Molog, veel belangstelling voor de wijk, die de eerste wordt in het bestemmingsplan Boerenstreek. De verhuur en de verkoop van woningen tot en met f. 190.000 zijn in handen van de stichting, de andere woningen gaan via een makelaar. Alleen het meerwerk wordt via de stichting geregeld.

De Woningstichting Soest bouwt deze wijk in het bestemmingsplan de Boerenstreek. Er komen zowel huur- als koopwoningen

De entree van de wijk is een langzaam-verkeerroute. De hoekwoningen (met praktijkruimten) vormen als het ware een poort.

Deze woningen zullen tussen de f. 190.000 en f. 300.000 (hoekwoningen) kosten. Opvallend zijn de schuine goten in dit blok.

Reageer op dit artikel