nieuws

Vijver met planten in de zon zuivert afvalwater

bouwbreed

Een vijver met planten in de volle zon blijkt een uitstekende biologische reinigingsinstallatie voor afvalwater. Die conclusie trekken onderzoekers van het Duitse Milieu-instituut Hamburg (HUI) uit de resultaten van een proefpo in het Braziliaanse Silva Jardim.

Het systeem is goedkoop, vergt geen import van techniek en levert biomassa op. De zuiverende werking neemt echter af naarmate in het afvalwater meer zware metalen en chemicalien voorkomen. Daarbij vergt het geheel dermate veel zonlicht dat alleen tropische- en subtropische gebieden er hun voordeel mee ke doen.

De onderzoekers van het HUI zien om die reden in het systeem een goede oplossing voor de problemen die afvalwater in de Derde Wereld veroorzaakt. In het geval van Silva Jardim dat zo’n 100 kilometer noordoostelijk van Rio de Janeiro ligt, verminderde de biologische reiniging in aanzienlijke mate de kansen op het ontstaan van cholera. Het vijversysteem beslaat om en nabij 1 ha en verwerkt het afvalwater van zo’n 1000 mensen. De omwonenden ke wekelijks een deel van de planten oogsten en verder verwerken. In een van de vijvers neemt plankton voedingsstoffen uit het water op en dient zelf als voedsel voor vissen. De zuiverheid van het schoongemaakte water komt in het algemeen overeen met de Europese normen voor drinkwater. Een nadeel van het systeem is dat het om en nabij een jaar duurt voordat de beheerders het eerste resultaat ke boeken.

Misdaad

Ook anderszins doen zich aanzienlijke problemen voor. De aanleg van een dergelijke voorziening vergt van de buitenlandse experts een langer verblijf ter plaatse dan gebruikelijk is bij technische ontwikkelingspoen. Daarmee neemt de kans op tropische ziektes sterk toe. Het HUI raadt om die reden aan installaties zo snel als mogelijk is over te dragen aan plaatselijke deskundigen. In het geval van Brazilie speelt ook de toenemende misdaad een grote rol. Min of meer in het verlengde daarvan bleken plaatselijke niet-goevernementele organisaties meer geinteresseerd in het ontvangen van hulpgelden dan in de zinvolle besteding daarvan. Voorts levert de toestand van de telecommunicatie forse problemen op. De ingenieurs van het HUI beheerden hun po grotendeels met behulp van het Internet.

Reageer op dit artikel