nieuws

Verhoging Eurovignet voor bedrijfsleven onacceptabel

bouwbreed

De Nederlandse vervoersbranche vertegenwoordigd door verladersorganisatie EVO, Transport en Logistiek Nederland en Koninklijk Nederlands Vervoer vinden de voorstellen van de EC met betrekking tot het Eurovignet onaanvaardbaar.

“De voorstellen, verwoord door commissaris Neil Kinnock, komen op het moment dat de EC een discussie is begonnen over de relatie tussen belasting in het wegvervoer en het milieu-beleid in de gehele EU”, zo vindt het bedrijfsleven.

Het Eurovignet dat alleen van kracht is in Duitsland, Denemarken en de Benelux staat hier buiten, zo meent men. Het Nederlands bedrijfsleven betreurt verder dat Kinnock instemt met de alleen in Duitsland geopperde eis tot prijsverhoging van het Eurvignet.

De Europese Commissie vindt dat de prijs van het Eurovignet dient te worden verdubbeld. Met ingang van 1 januari 1997 moeten ondernemers voor een zware vrachtauto f. 4160 betalen. Voor het Nederlandse bedrijfsleven betekent dit in twee jaar tijd een lastenverzwaring van f. 400 miljoen voor het recht gebruik te maken van de snelweg met zware vrachtauto’s. Haaks daarop staat dat de kwaliteit die de economisch noodzakelijke weggebruikers wordt geboden door de toenemende filevorming alleen maar verslechtert.

Verladers en vervoerders willen dat de ministers Zalm en Jorritsma zich in Brussel verzetten tegen de voorgenomen verdubbeling van de prijs van het Eurovignet. Daar voor goedkeuring van de plannen van de EC een unaniem besluit van de Raad van Ministers is vereist, kan Nederland de lastenverzwaring door het uitspreken van een veto voorkomen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels