nieuws

Van Traa: Branche minder aantrekkelijk voor criminelen maken Bouw gemakkelijke prooi voor maffia

bouwbreed Premium

De georganiseerde misdaad is in de Nederlandse bouwnijverheid niet actief. Ook met de vakbonden bestaan geen banden. Wel is de bouw kwetsbaar en gevoelig voor penetratie en innesteling van criminele groepen. “Verontrustend”, zo oordeelt de parlementaire enquetecommissie Opsporingsmethoden. Een intensief preventief beleid is nu noodzakelijk om de aantrekkelijkheid van de branche voor criminelen te verminderen. Gebeurt dit niet, dan dreigt ontwrichting van delen van de samenleving.

Gisteren presenteerde commissievoorzitter en PvdA-Tweede Kamerlid Van Traa het eindrapport van de parlementaire enquete naar de opsporingsmethoden van justitie en politie. De bouw komt daarin ook aan de orde, als een van de branches die systematisch is doorgelicht op betrokkenheid bij de georganiseerde misdaad.

Van verwevenheid tussen boven- en onderwereld is in de bouw niets gebleken, zo luidt de conclusie.

Weliswaar heeft de bedrijfstak te lijden onder diefstallen van bouwmateriaal en vernielingen, maar van geweld, ontvoeringen, liquidaties, intimidatie en afpersing is in Nederland geen sprake. En juist dat soort praktijken vormt een indicator voor de aanwezigheid van georganiseerde misdaad.

Dat neemt niet weg dat de bouw op haar tellen moet passen. Het is een voor criminelen zeer aantrekkelijke en toegankelijke bedrijfstak, waar ook nog eens heel veel geld in omgaat. Er zijn veel bedrijven die (te) weinig personeel in dienst heeft en het werk moet bijna altijd onder grote tijdsdruk worden uitgevoerd.

Koppelbazerij

Van die zwakte is in het verleden ook veelvuldig misbruik gemaakt door de beruchte koppelbazen. De Wet op de Ketenaansprakelijkheid heeft aan hun bestaan in zekere mate een einde gemaakt, maar de commissie Van Traa waarschuwt er toch voor dat het verschijnsel nog geenszins uit de wereld is. Er loert zelfs een moderne vorm van koppelbazerij: de arbeidsbemiddeling. Want in feite doen arbeidsbemiddelaars in de bouw hetzelfde als de ‘traditionele’ koppelbaas: door personeel als zelfstandigen in dienst te nemen ontlopen zij de verplichtingen om premies en belastingen af te dragen. Bovendien hebben deze moderne koppelbazen vaak contacten met het criminele milieu in hun woonplaats.

De kwestbaarheid van de bouw voor de georganiseerde criminaliteit noemt de commissie Van Traa verontrustend. Zij meent dat er een intensief preventief beleid moet worden gevoerd om de aantrekkelijkheid van de branche voor de georganiseerde misdaad te verminderen. Dat betekent vooral dat het eventuele bestaan ervan moet worden onderkend, en dat de toegang tot de reguliere bedrijfstak voor de georganiseerde criminaliteit moet worden bemoeilijkt. Gebeurt dit niet of onvoldoende, en wordt de bouw evenals andere gevoelige branches (de horeca-, auto- en afvalverwerkingsbranches, bijvoorbeeld) geinfiltreerd, dan dreigt “ontwrichting van delen van de Nederlandse samenleving”, aldus Van Traa.

Reageer op dit artikel