nieuws

Toekomst installateurs ‘verbouw’ rooskleurig

bouwbreed

“De toekomst voor verbouwers en installateurs ziet er rooskleurig uit.” Dat is de conclusie van drs. H.J. van Herwijnen van de Vereniging Eigen Huis, op het VNI (Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven)-congres in de Jaarbeurs te Utrecht tijdens de vakbeurs VSK’96.

Dat komt voornamelijk omdat het woningbezit sterk toeneemt ten opzichte van de huursector. Het eigen woningbezit bedraagt op het ogenblik al 49%. Succesvol opereren op dit gebied staat of valt met het goed rekening houden met de wensen van de consument. Datzelfde geldt voor de doe-het-zelf-sector, aldus Van Herwijnen. Daarvoor is tevens nodig dat de huidige marketingformule moet veranderen en dat het accent voor de toekomst moet liggen op deskundige informatie, zorgen voor een prijszekerheid en het verlenen van een waterdichte garantie.

De behoefte aan wooncomfort blijkt zich steeds meer te vertalen in luxere keukens en badkamers. Het een en ander gaat ook vaak gepaard met een uitbreiding van de ruimte van het huis. Het valt daarom niet zo moeilijk bovenvermelde tendens voor de toekomst te voorspellen. “De laatste tien jaar zijn de koopwoningen compacter gebouwd, zoals dat zo fraai wordt genoemd. In de praktijk betekent dit dat de koper voor hetzelfde geld een kleiner huis krijgt. Uit onderzoek is gebleken dat de consument juist meer ruimte wil. Daarom schept verbouwen de mogelijkheid hieraan te voldoen ter verwerving van meer ruimte en meer luxe”, zo zei Van Herwijnen. ” Dat is natuurlijk mooi voor de producent, die daarop inspeelt. Maar wat wil de consument precies? Wat verlangt hij of zij van de producent, verbouwer, de keuken- en de badkamerinstallateur? Het preciese antwoord daarop kan ik ook niet geven. Wel kan ik puttend uit de ervaringen van de leden van Eigen Huis een aantal nuttige suggesties geven”.

Faliekant verkeerd

“Verbouwingen gaan meestal goed, maar als het verkeerd gaat, dan gaat het ook meestal faliekant verkeerd. De zaak loopt dan op onderdelen in het honderd. De tijdsduur, die met een verbouwing is gemoeid is voor de consument een uiterst belangrijk aspect, omdat er gedurende die tijd vaak door de bewoners in eigen huis moet worden gekampeerd. Er moeten dus goede afspraken worden gemaakt over deze tijdsduur. Dat geldt tevens voor wat wel en niet wordt geleverd of wordt gedaan. Wij raden onze leden dan ook aan vooral onze bouwovereenkomst te gebruiken. De consument behoeft daarvan niet te schrikken en de overeenkomst geeft nauwkeurig weer wat de reele mogelijkheden van de producent zijn. Dat voorkomt ook irritatie over meer- en minderwerk. Dat is vaak het gevolg van een krakkemikkige overeenkomst en een onvolledige offerte”, zo zei Van Herwijnen. “Tenslotte moet er een zo waterdicht mogelijke garantieregeling worden afgegeven. Sinds een half jaar bestaat er een garantieregeling voor verbouwingen van de Nederlandse Vereniging van Ondernemers in de Bouw (NVOB), genaamd, ‘De Stichting Bouwgarant’. Voor f. 25 krijgt de consument een afbouwgarantie en een gebrekengarantie. Er kan echter nog veel worden verbeterd.”

Onderhandeling

“Op het ogenblik zijn we in onderhandeling met het NVOB om tot een nog beter standaard verbouwingscontract te komen”, zo vertelde Van Herwijnen. “Ook bestaat er de nakomingsgarantie, de ANVK. Ten aanzien daarvan wil ik opmerken, dat aanbetaling zonder nakomingsgarantie zou moeten worden verboden. De nakomingsgarantie kan nooit door de producent zelf worden afgegeven. Dat zou te risicovol voor hem zijn. Een dergelijke garantie moet worden afgegeven door een derde rechtspersoon, die met een achterliggende verzekering de garantie afgeeft.”

De bestaande regelingen zijn volgens Van Herwijnen op basis van vrijwillige aansluiting en dus vrijblijvend van aard. Om deze regelingen op grote schaal te doen ingaan, zou er van twee kanten actie moeten worden gevoerd, dus van de kant van consumentorganisaties en van de ‘Garantieverbouwers’.

Reageer op dit artikel