nieuws

Stichting controleert onderhoud particuliere monumenten Nijmegen

bouwbreed Premium

Morgen wordt in het stadhuis van Nijmegen de Stichting Onderhoudend Nijmegen opgericht. Zij moet gaan zorgen voor controle op het onderhoud van particuliere woningen en monumenten die met subsidie worden opgeknapt. De Nijmeegse regeling wordt als experiment aangemerkt door de stichting Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting.

In Nijmegen werden de afgelopen jaren honderden particuliere, monumenten en beeldbepalende panden opgeknapt met subsidie van rijk en gemeente. Een aantal van de gerenoveerde panden bleek al binnen vijf jaar weer aan een (gedeeltelijke) renovatie toe, omdat ze niet goed onderhouden werd. Het probleem is niet uniek voor de Keizerstad. De uitgewerkte oplossing wel, aldus de gemeente.

Eerder werd al een oplossing gezocht in strengere eisen aan de woning na de opknapbeurt. Dat hielp, maar nog niet voldoende. In 1994 werd vervolgens een onderhoudsverplichting opgenomen in de subsidie-voorwaarden. Om voor subsidie in aanmerking te komen moeten woning- en monumenteigenaren sindsdien een onderhoudsplan overleggen dat door een deskundig adviseur (bouwkundige of aannemer) is opgesteld. Het onderhoudsplan bestrijkt een periode van vijftien jaar. De eigenaar mag zelf bepalen wie het onderhoud uitvoert. Voorwaarde is wel dat het vakkundig moet gebeuren.

Niet geregeld

Goede controle op die uitvoering was tot nu toe niet geregeld. De morgen op te richten stichting moet in die lacune voorzien.

Gekozen is voor een onafhankelijke stichting, waarin vertegenwoordigers zitten van de vereniging Eigen Huis, de Nederlandse Vereniging van Makelaars en de Bond van Nederlandse Architecten. De voormalige directeur van een plaatselijke woningcorporatie fungeert als onafhankelijk voorzitter. De gemeente, initiatiefnemer van de regeling, zal pas in een later stadium in de stichting ke deelnemen; zij wacht nog op goedkeuring van Gedeputeerde Staten.

Een woning- of monument-eigenaar die voor subsidie in aanmerking wil komen moet vanaf morgen niet alleen onderhoudsplan indienen, maar ook een contract tekenen voor controle op de uitvoering.

Reageer op dit artikel