nieuws

Rijksservicetelefoon

bouwbreed

Boeren, burgers en buitenlui, hoort en zegt het voort. Bouwingenieurs, planologen, studenten, liefhebbers van architectuur en wetenschappers van welke discipline dan ook, op 1 juli a.s. kunt u allemaal voor welke vraag dan ook terecht bij een 06-nummer. Het 06-nummer van de Rijksgebouwendienst, dat een einde maakt aan het spreekwoord “Een gek kan meer vragen dan tien wijzen ke beantwoorden”. En dat voor geen gulden per minuut, geen twee kwartjes, maar voor luttele duppies.

Een speciaal op te leiden informatieteam zal per maandagmorgen 1 juli dagelijks met een koel hoofd vragen beantwoorden, suggesties nauwlettend beluisteren en noteren en natuurlijk ook klachten en storingsmeldingen in goede banen leiden.

Het ligt voor de hand dat de RGD niet over een nacht ijs is gegaan voordat deze koene beslissing van de inmiddels naar de vereniging Natuurmonumenten vertrokken Frans Evers enige dagen voor de Kerst van 1995 werd genomen. Een peiling onder eigen personeel en een aantal buitenstaanders maakte het aannemelijk dat per jaar minimaal 15.000 storingsmeldingen aan rijksgebouwen (al dan niet in wording) mogen worden verwacht en met een kleine 3000 verzoeken om algemene informatie neemt men aan krap te hebben geteld.

Ronduit juichend is de RGD-ster Hanne Depmann die ervan is overtuigd dat alle relaties van VROM’s bouwpoot gemakkelijk en snel tot de juiste plaats zullen doordringen om te worden gelaafd aan de bronnen van kennis en informatie zonder dat de regionale directies (Groningen, Haarlem, Arnhem, Den Haag, Schiedam, Den Bosch en Maastricht) zich in hun royaal gekoesterde eigen verantwoordelijkheid voelen beknot.

Tenminste vier deugdelijk opgeleide informateurs /informatrices gaan vragen beantwoorden waarop tot op heden pas kon worden gereageerd na schier eindeloos doorvragen in alle geledingen van dit steeds zelfstandiger optredende deel van de rijksoverheid.

Op de vraag welke architect een bepaald gebouw op zijn tekentafel tot leven heeft gewekt, zal even snel een antwoord komen als op de bede te worden geinformeerd naar de richtlijnen om het milieubewust bouwen meer inhoud te geven en dat tot heil van onder meer staatssecretaris Dick Tommel. Dat alles moet het toch al bestaande positieve imago van de Rijksgebouwendienst nog meer relief geven.

Elke enigszins in de materie bekende burger – en dus zeker elke manager – zal begrijpen dat zo’n 06-nummer, de samenstelling van het informatieteam, de VROM-brede bekendheid van deze nieuwigheid en een ordentelijke inbedding in het bestaande systeem van storingsmeldingen bij de regionale directies geen sinecures zijn. Zoals gebruikelijk in het huidig tijdsgewricht is door de RGD een extern bureau ingeschakeld dat de zaken gaat begeleiden om ontsporingen te voorkomen. Een heus communicatieplan is ontwikkeld met onder meer informatierondjes langs wie maar ook bij de RGD een nieuwsgierige opmerking maakt en een stortvloed aan mailings om het Nederlandse volk te overtuigen van het feit dat het 06-nummer van de RGD de wijsheid in pacht heeft.

En omdat een mijlpaal niet zonder feestgedruis in de grond mag worden geramd, liggen een open dag en een feestelijke openingsactie in het verschiet. Inzenders van een mooie naam voor de RGD-servicetelefoon lopen de kans een telefoonkaart met vijftig tikken of een mobiele telefoon te winnen…

Reageer op dit artikel