nieuws

Regelgeving kan minder met normen en certificatie

bouwbreed Premium

Gebruik van normalisatie en certificatie biedt mogelijkheden om overheidsregelgeving terug te dringen, zonder dat wordt getornd aan taken en verantwoordelijkheden van de overheid.

Dit is het standpunt van het kabinet over normalisatie en certificatie dat gisteren naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het kabinetsstandpunt werd voorbereid in het kader van het po Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit (MDW) en is gebaseerd op een rapport van een interdepartementale werkgroep onder voorzitterschap van de Rotterdamse bestuurskundige prof. dr. A.B. Ringeling.

In het rapport ‘Normalisatie en certificatie’ wordt geconcludeerd dat certificatie in de praktijk vooral wordt gebruikt om de kwaliteit en veiligheid van produkten en produktieprocessen te waarborgen. De instrumenten normalisatie en certificatie zijn private instrumenten. De overheid moet bij gebruik van normalisatie en certificatie-instrumenten zoveel mogelijk ruimte overlaten aan het zelfregulerend vermogen in de markt.

Aan gebruik van normalisatie en certificatie kleven ook risico’s. De toegang tot de markt kan worden belemmerd omdat de eisen van de norm of het certificaat onnodig zwaar zijn. Ook kan het leiden tot onnodige kosten voor het bedrijfsleven.

Daarom is het voor een succesvol gebruik van normalisatie en certificatie noodzakelijk dat de overheid zo mogelijk afziet van het verplicht stellen van normen en certificaten. Andere voorwaarden zijn: een concurrerende markt voor keuringsinstellingen, geen dynamische verwijzingen naar normen, een evenwichtige inbreng van de betrokken belangen in het normalisatieproces.

Overleg

Het kabinet onderschrijft de conclusies uit het rapport. De overheid zal zich inzetten voor het vergroten van het bereik van deze instrumenten. Over de vraag hoe het bedrijfsleven kan worden aangemoedigd om met de aanbevelingen van het rapport aan de slag te gaan, zal het kabinet overleg voeren met de Raad voor de Accreditatie, het Nederlands Normalisatie-instituut, het bedrijfsleven en andere betrokken organisaties.

Verder zullen zij ook gevraagd worden naar suggesties van onderwerpen voor behandeling in het kader van het MDW-po en waarbij gebruik van normalisatie en certificatie een rol ke spelen. Het kabinet zal de Tweede Kamer daarover voor het zomerreces informeren.

Reageer op dit artikel