nieuws

Provincie vraagt financiele steun aan rijk en Europa Miljoeneninvestering moet Kop Noord-Holland gezond maken

bouwbreed Premium

In de Kop van Noord-Holland moet tot aan het jaar 2000 f. 700 miljoen worden geinvesteerd. Ongeveer f. 550 miljoen is bestemd voor woningbouw, infrastructuur, groenvoorzieningen en bodemsanering. Het geld moet worden opgebracht door de gemeenten en het bedrijfsleven in de regio, de provincie Noord-Holland, het rijk en Europa.

Dit staat in ‘Kop en Munt’, het economisch actieplan voor de Noordkop dat gisteren werd gepubliceerd. Het plan moet 3000 arbeidsplaatsen opleveren. De kop van Noord Holland is slecht bereikbaar, vinden de samenstellers van het actieplan. Daarom moet op korte termijn een aantal infrastructurele poen beginnen. Met name met de aanpassingen van de N9, tussen Alkmaar en Den Helder, is haast geboden. “Dit vereist onmiddellijke aanleg van de Koegrastunnel en aanpassingen ter hoogte van De Stolpen en Schoorldam”, aldus het plan. Verder moet de N99 tussen Den Helder en Den Oever worden verbeterd. Het is nodig dat er een betere aansluiting komt met de A7. “Een belangrijke voorwaarde voor het versterken van de economie en het aantrekken van toerisme is het verbeteren van de infrastructuur, waardoor de regio makkelijker bereikbaar wordt”, aldus een toelichting op het actieplan.

Damwanden

Niet bekend

Ruim f. 350 miljoen is bestemd voor de verbouwing van de Oude Rijkswerf Willemsoord. Uit eerdere plannen blijkt dat op deze marinewerf zowel woningen komen als recreatieve en toeristische voorzieningen. Het ministerie van Economische Zaken heeft dinsdag alvast f. 10 miljoen toegezegd voor de medefinanciering van de opknapbeurt van de oude rijkswerf.

Bollentuin

De verbouwing van de marinewerf moet Den Helder een toeristische voorziening van Europese allure opleveren, maar ook op kleinere schaal worden toerisme en recreatie aantrekkelijk gemaakt. Om strandtoerisme te stimuleren komen er onder meer parkeerplaatsen en fiets- en wandelpaden. Door de bouw van een golbreker in de Noorderhaven moet de zeehaven beter bereikbaar worden.

Andere poen ten gunste van het toerisme zijn de bouw van een golfbreker om de haven van Wieringen beter bereikbaar te maken en de aanleg van een poldertuin in Anna Paulowna. Het gaat om een permanente bollentuin. “Dit po is verbonden met het Duinzoomplan voor de ontwikkeling van natuur en recreatie in het duingebied”, aldus een toelichting op de plannen. De kosten van de bollentuin bedragen ongeveer f. 115 miljoen. Hiervan wordt f. 80 miljoen betaald door de ‘bollensector’. In de Duinzoom wordt op een oppervlakte van 330 hectare recreatie mogelijk gemaakt. Hiervan zal 85 hectare commercieel worden ontwikkeld. De kosten van grondaankoop en natuurontwikkeling zijn f. 300.000 per hectare.

Tenslotte aast de regio op een nieuwe gevangenis die een oplossing biedt voor het tekort aan cellen. Staatssecretaris A. van Dok (Economische Zaken) zei tijdens de presentatie van het actieplan dat ze het plan in het algemeen steunt, en dat ze de bouw van een gevangenis in Den Helder toejuicht.

Reageer op dit artikel