nieuws

Plan voor grondige verbouwing van Leidse stadhuis

bouwbreed

Een pogroep onder leiding van de Leidse gemeentesecretaris K. de Vries heeft in samenwerking met de Amsterdamse architecte Trudy Hooykaas een plan opgesteld tot verbouwing van het Leidse stadhuis.

Het plan gaat uit van een grondige verbouwing van de publieke ruimten in het gebouw. Om ruimte te winnen zal een binnenplaats tot atrium worden omgebouwd. Het plan voorziet ook in de verbouwing van de vleugel langs de Breestraat. De pogroep heeft hier een horecagelegenheid gedacht, waardoor tevens gelegenheid wordt geschapen tot het vestigen van een terras op het Stadhuisplein. Verder is voor hele omgeving van het stadhuis en het Stadhuisplein een face-lift voorzien. Het plan is aanmerkelijk groter uitgepakt dan de raad oorspronkelijk bedoeld heeft.

Toch toonden in eerste instantie de vertegenwoordigers van de verschillende partijen zich blij verrast met de gevonden oplossingen. Er werd zelfs gesproken van een “stimulans voor de binnenstad”. Men vond enige reserve echter wel op zijn plaats, aangezien het plan, waarvan de kosten op ruwweg f. 7 tot f. 8 miljoen worden geschat, aanmerkelijk duurder is dan waarop de partijen hadden gerekend.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels