nieuws

Plan tot uitbouw Sasdijk Werkendam ingediend

bouwbreed

Het Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch heeft bij de provincie Noord-Brabant het plan voor verbetering van het dijkvak Sasdijk te Werkendam ingediend. Tot en met 28 februari ke belanghebbenden bij de provincie reageren.

Het plan omvat de uitbouw van de huidige dijk in het kader van de Deltawet Grote Rivieren. Op en tegen de huidige dijk wordt een grondlichaam aangebracht, een zogenaamde tuimelkade. Het ruimtebeslag is tot een minimum beperkt door toepassing van steile taluds, voorzien van een stenen bekleding in combinatie met blokken die de golfoploop remmen.

De nieuwe dijk wordt op het oostelijk deel van de Sasdijk ongeveer 60 cm hoger dan de bestaande dijk, het westelijke deel, richting betonfabriek, wordt 20 cm hoger.

Volgens de Deltawet moet dit plan voor dijkverbetering, waarvoor in Noord-Brabant 20 kilometer dijk in aanmerking komt, voor 12 maart zijn ingediend.

Reageer op dit artikel