nieuws

Oud-werknemersvoorzitter SFB geridderd

bouwbreed

Tijdens een bijeenkomst van bestuursleden van de SFB Groep heeft oud-werknemersvoorzitter M.W. Kunst, tevens oud-bondspenningmeester van de bouw- en houtbond FNV de versierselen ontvangen, behorend bij het Officierschap in de Orde van Oranje Nassau. Ze werden hem opgespeld door de burgemeester van ‘s-Graveland, W.J. Kozijn.

De heer Kunst heeft vele jaren de voorzittershamer gehanteerd van zowel het bestuur van het SFB als van het Bedrijfspensioenfonds voor de Bouwnijverheid.

Het laatste wapenfeit van de nieuwe officier was zijn inbreng in de privatisering van de Stichting Sociaal Fonds Bouwnijverheid naar de SFB Groep per 1 januari j.l., waarbij een scheiding is aangebracht in de wettelijke taken ten behoeve van de sociale zekerheid en de commerciele activiteiten en uitvoering van bedrijfstakeigen regelingen in en voor de bouw.

Reageer op dit artikel