nieuws

Oud-bestuurder legt schuld WBL-affaire bij VROM

bouwbreed

W. Schepers, oud-bestuur-der van de Geleense stichting Woningbeheer Limburg heeft ontkend dat hij verantwoordelijk is voor de financiele malaise waarin de corporatie is terecht gekomen. In twee Limburgse dagbladen legt hij de schuld geheel en al bij het ministerie van VROM. Huidig staatssecretaris Tommel en crisismanager drs. B.G.A. Kempen krijgen eveneens een veeg uit de pan. Hen wordt een anti-Limburgse houding verweten.

WBL kwam vorig jaar uitgebreid in het nieuws, toen deze corporatie op de rand van het faillissement bleek te staan, terwijl er net een saneringsoperatie met rijkssteun was afgerond. Frauduleuze handelingen, maar vooral het volstrekt tekortschietend bestuur van WBL bleken de voornaamste oorzaken.

Terwijl drs. B.G.A. Kempen als crisismanager werd aangesteld om te redden wat er te redden viel, boog de Tweede Kamer zich over de schuldvraag.

Uiteindelijk werd, na een rumoerig verlopen debat met staatssecretaris Tommel, besloten tot de instelling van een parlementair onderzoek. Daartoe werd de Tijdelijke Commissie Onderzoek Stichting Woningbeheer Limburg ingesteld, die op 21 november vorig jaar onder voorzitterschap van VVD-Kamerlid Hofstra aan het werk toog.

Vandaag geeft Hofstra een toelichting op de activiteiten die de onderzoekscommissie sindsdien heeft ontplooid. Ook zal hij melden wat er nog moet worden gedaan voordat het parlementaire onderzoek naar de financiele teloorgang van WBL kan worden afgerond.

Inmiddels is al een aantal mensen gehoord door de commissie. Een daarvan is oud-bestuursvoorzitter W. Schepers. Hij heeft volgens het ministerie van VROM een belangrijk aandeel gehad in de ondergang van WBL, als leider van een incompetent bestuur, en hij werd beticht van fraude. Beide beschuldigingen legt Schepers, in interviews met het Limburgs Dagblad en Dagblad de Limburger naast zich neer.

Anti-Limburg

Waar het de fraude betreft: justitie heeft laten weten af te zien van een strafrechterlijk onderzoek. En de schuld van de financiele malaise bij WBL legt Schepers waar die volgens hem thuis hoort: op het bordje van het ministerie van VROM.

Niet alleen keerde toenmalig staatssecretaris Heerma WBL de rug toe, toen het convenant over de redding van WBL was gesloten, ook nam hij een aantal beleidsmaatregelen die juist voor WBL erg slecht uitpakten: de verzelfstandiging van de sociale sector en daaraan gekoppelde bruteringsoperatie.

Schepers schetst in het Limburgs Dagblad een typerend voorval: een bezoek aan Directeur-Generaal Volkshuisvesting Leo Kokhuis van het ministerie om meer steun voor WBL. “Ik kwam in 1993 met mijn directeur Ad van Veldhoven bij Kokhuis. We stonden nog toen die vroeg: ‘U komt toch zeker niet voor geld, want dan bent u aan het verkeerde adres.’ Dan zijn we dus al klaar, zei ik, kom Ad, we gaan.”

Behalve voor het ministerie van VROM heeft Schepers ook voor huidig staatssecretaris Tommel en crisismanager Kempen geen goed woord over. Hen wordt “anti-Limburgs beleid” verweten, wat volgt uit de aanstelling van juist de persoon Kempen als degene die de problemen bij WBL moest gaan oplossen. Schepers houdt hem namelijk, als oud-vice-voorzitter van het Centraal fonds voor de Volkshuisvesting evenzeer verantwoordelijk.

Geen zin

Bovendien is Kempen oud-directeur van de Nationale Woningraad, en dat biedt deze koepel een uitstekende kans om voet aan de grond te krijgen in een provincie waar de NWR nog niet al te veel leden heeft.

Over het plan van aanpak dat Kempen heeft opgesteld voor de sanering van WBL is Kempen niet te spreken. Hij stelt dat men zichzelf rijk rekent en voorspelt dat de corporatie over een aantal jaren opnieuw in de problemen zal zitten. Zijn oplossing: “Verlaag de huren van de SBDI-woningen en kom met een eenmalige bijdrage van 100 miljoen gulden over de brug.”

Crisismanager Kempen ondertussen heeft geen zin om te reageren: “De parlementaire commissie zal een oordeel vellen over Schepers’ beleid.”

Reageer op dit artikel