nieuws

‘Optreden Tommel oorzaak gezagscrisis sociale sector’

bouwbreed

De PvdA in de Tweede Kamer is niet te spreken over de wijze waarop staatssecretaris Tommel het bewind voert over de volkshuisvesting. De bewindsman functioneert inadequaat, en pikt signalen uit de politiek en samenleving niet goed op. Inmiddels is er sprake van een gezagsvacuum. Ook is de vertrouwensrelatie met de Kamer verstoord.

Dat stelt PvdA-Kamerlid Duivesteijn in een interview met deze krant.

Volgens Duivesteijn is de laatste anderhalf jaar maar weinig terecht gekomen van nieuw beleid. Ondanks de vele kritiek van D66 op het volkshuisvestingsbeleid van toenmalig staatssecretaris Heerma, heeft het aantreden van een D66-bewindsman in 1994 niet geleid tot nieuw beleid. Integendeel: “Tommel heeft zich bij zijn aantreden direct op achterstand gezet door zich alleen te zien als uitvoerder van Heerma’s beleid.”

“Van D66 had ik iets meer verwacht”, aldus Duivesteijn. “Dat was toch de partij die optrad als de grote criticaster van Heerma. Dan is het toch niet logisch dat een D66-bewindsman zijn beleid kritiekloos uitvoert?”

Ook het ministerie van VROM verdient in dit verband kritiek, vindt de PvdA’er. “Dat apparaat baseert zich voor meer dan de helft op uitgangspunten en omstandigheden die in 1988 aan de orde waren. “Inmiddels zijn we wel acht jaar verder, hoor!”

Duivesteijn komt tot de conclusie dat er sprake is van een gezagscrisis in de volkshuisvesting. De samenleving zucht onder een te weinig sociaal volkshuisvestingsbeleid; de Kamer heeft het gevoel dat haar signalen niet serieus worden genomen en evenmin worden opgepakt. Daarom komt zij met eigen initiatieven, in de vorm van wetsvoorstellen, amendementen en moties, wat de sociale sector weer in grote verwarring heeft gebracht.

Inmiddels is het vertrouwen van de Kamer in deze bewindsman zoek, aldus Duivesteijn, die overigens direct benadrukt niet de vertrouwenskwestie te willen stellen. “Ik sta liever langs de kant te juichen.” Daarom is het van groot belang dat die vertrouwensrelatie weer hersteld wordt. Dat kan Tommel doen door een nieuwe nota voor de volkshuisvesting te schrijven, meent Duivesteijn. “Eentje die eigenlijk net zo goed en net zo fundamenteel is als de nota Heerma was, maar qua richting volstrekt anders.”

Zie verder pagina 3 p

Reageer op dit artikel