nieuws

Noord-Holland investeert meer in kleine infrastructuurpoen

bouwbreed Premium

De provincie Noord-Holland wil de komende jaren meer gaan investeren in infrastructuurpoen die minder kosten dan f. 25 miljoen. Voor 1996 heeft de provincie voor deze ‘kleine infrastructuur’ f. 213 miljoen uitgetrokken.

Het geld is afkomstig uit de gebundelde doeluitkering (GDU) voor dit soort poen. Voor duurdere poen blijft de bestaande regeling van kracht.

Meer geld wordt uitgetrokken voor poen “op het gebied van fiets, openbaar vervoer, onderliggend wegennet en verkeersveiligheid”, aldus een toelichting van Provinciale Staten. De GDU-bijdrage is maximaal 50 procent van de totale kosten voor fietsvoorzieningen, het verbeteren van de verkeersveiligheid en verbeteringen aan het wegennet. De kosten voor openbaar vervoer ke voor 80 procent worden verhaald op de GDU.

Inmiddels is een prioriteitenlijst samengesteld met poen die voor een GDU-bijdrage in aanmerking komen. De werken moeten openbaar worden aanbesteed. “Daarnaast willen wij bevorderen dat de poen ook daadwerkelijk in de jaren ’96 en ’97 worden gerealiseerd”, aldus een toelichting van Provinciale Staten.

Aan het eind van het jaar worden de lijsten geactualiseerd.

Op de prioriteitenlijst staan poen in onder meer Den Helder, Stedebroeck, Hilversum en Laren. Zo willen Provinciale Staten onder meer f. 14 miljoen investeren in de Rijksstraatweg te Haarlem, f. 8, miljoen in de reconstructie van de Oude Rijksweg te Hilversum en f. 7 miljoen in de aanleg van een fietspad te ‘s-Gravenland.

Onlangs presenteerden Provinciale Staten tevens het Concept Convenant Verkeer en Vervoer. Hierin zijn afspraken opgenomen over de decentralisatie van onderdelen van het verkeers- en vervoersbeleid. Hierin wordt onder meer gezegd dat de middelen voor de kleine infrastructuur vanaf 1998 worden overgeheveld naar het Provincie en Gemeentefonds.

Reageer op dit artikel