nieuws

Nijmegen ontkent sjoemelen met schone-grond-verklaringen

bouwbreed

Uit intern onderzoek van de gemeente Nijmegen is niets gebleken van ernstige vormen van milieucriminaliteit, waaraan de gemeente of een ambtenaar zich over een langere reeks van jaren zou hebben schuldig gemaakt. Het interne onderzoek heeft zo goed als geen onvolkomenheden opgeleverd.

Dat heeft milieuwethouder H. Janssen gezegd in een reactie op uitlatingen van het Openbaar Ministerie in Arnhem. Een woordvoerder van Justitie zei toen dat uit het gerechtelijk vooronderzoek, waaraan het Openbaar Ministerie al sinds de zomer van 1995 werkt, blijkt dat er “gedurende langere tijd ernstige feiten” gepleegd zijn. Hij weerlegde daarmee de voorstelling van zaken van het Nijmeegse college van B en W, dat steeds stelt dat het om een “kleine zaak” zou gaan, die niet zo lang heeft geduurd.

Justitie begon met het onderzoek, toen de politie ontdekte dat er in Nijmegen onregelmatigheden waren voorgevallen met het afgeven van schone-grondverklaringen. Om de vaart in nieuwbouwplannen te houden zouden ambtenaren met instemming van het college hebben toegestaan dat licht vervuilde grond werd vervoerd en opgeslagen zonder de daarvoor benodigde vergunningen.

Volgens burgemeester D’Hondt van Nijmegen speelt dit probleem door de te strenge landelijke bepalingen in vrijwel alle grote gemeenten in Nederland. Er is inmiddels een landelijke discussie over op gang gekomen. “De indruk is gewekt dat de gemeente Nijmegen het niet zo nauw zou nemen met wettelijke bepalingen of de veiligheid van de inwoners. Opmerkingen daarover van het Openbaar Ministerie ten spijt, is ons daarvan niets gebleken. Bovendien is het in Nederland zo dat een verdachte onschuldig is tenzij voor de rechter anders blijkt”, reageerde een geprikkelde Janssen vrijdag tijdens de ontvangst van een groot gezelschap ondernemers op het Nijmeegse stadhuis.

Het college is volgens de milieuwethouder “lichtelijk geirriteerd” over de bekendmaking van het openbaar ministerie. “De gemeente valt niets te verwijten. We hebben ons aan de wet gehouden. Als het politie-onderzoek iets anders opgeleverd heeft, hadden we dat graag van de hoofdofficier van justitie gehoord. Maar volgens ons is daar pas eind april iets over te zeggen.”

Justitie denkt het onderzoek in maart af te sluiten. Dan maakt justitie ook bekend om welke feiten het precies gaat en wie daarvoor verantwoordelijk kan worden gesteld. Het Openbaar Ministerie heeft inmiddels onder andere verschillende directeuren van gemeentelijke diensten, de milieuwethouder en Nijmeegse ex-wethouders gehoord.

Reageer op dit artikel