nieuws

Lelystad wil sneller groeien

bouwbreed

De gemeente Lelystad gaat onderzoeken hoe de stad sneller kan groeien. Binnen tien jaar wil Lelystad groeien naar een stad van tussen de 70.000 en 80.000 inwoners. Het scenario daarvoor moet mee worden ontwikkeld door burgers en bedrijfsleven.

Opknapbeurten in verschillende wijken, een afname van de leegstand, een op gang komende bouwstroom en volop plannen voor nieuwe uitbreiding is hetgeen wat inmiddels bereikt is. Het blijvend hoge werkloosheidspercentage, stagnatie van het inwonertal tot net onder de 61.000 en een toename van het aantal leegstaande woningen in de duurdere huursector nopen volgens de gemeente echter tot nieuwe impulsen en een sneller groeiproces.

Om die snellere groei te bewerkstelligen wordt het tot dusverre gevoerde beleid kritisch onder de loep genomen en zonodig bijgesteld. De gemeente wil dat doen door samen met burgers en bedrijfsleven voorstellen voor verdere groei te gaan ontwikkelen. Dit zgn. ‘ontwikkelingsberaad’ moet resulteren in een bijgesteld groeiscenario.

Er wordt een speciaal gemeentelijk coordinatieteam in het leven geroepen waaronder drie werkgroepen (wonen, marketing en werkgelegenheid) gaan fungeren. De werkgroepen bestaan uit vertegenwoordigers van gemeente, bedrijfsleven en de burgerij. De werkgroep Wonen krijgt de taak voorstellen te ontwikkelen over de manier waarop de Lelystadse woningmarkt meer concurrerend kan worden zodat de nieuwe vestiging sterk zal toenemen en de sociale structuur wordt versterkt.

Reageer op dit artikel