nieuws

Koopwoede Amstelland schudt markt abrupt wakker NCD op overnamepad om niet te worden gemangeld

bouwbreed

De aankoopwoede van NBM-Amstelland in het segment handel heeft ervoor gezorgd dat concurrenten naarstig naar versterking gingen zoeken. De Nederlandse Cement Deelnemingsmaatschappij kwam met een reactie en kocht om niet te worden gemangeld handelaar De Boo. Andere concurrenten zullen ook moeten groeien om niet onder de voet te worden gelopen. Want de concentratie in de bouwmaterialensector vindt snel plaats.

“We constateerden dat we te klein waren met onze handelsactiviteiten. Het was stoppen of doorgaan maar dan dan in een aanzienlijk grotere vorm”, licht ir. R.J.A.M. Woltering, voorzitter raad van bestuur Nederlandse Cement Deelnemingsmaatschappij (NCD), de vorige week rond gekomen aankoop van De Boo Beheer toe. In krap twee maanden tijd werd de handelaar via een Engelse investment banker gekocht van de Zweedse eigenaar Euroc.

Voor Woltering speelde ook mee dat uit strategische overwegingen men tegenwoordig een voldoende omvang moet hebben om in het concurrentiegeweld overeind te blijven. “Aan de kant van leveranciers spelen zich ook concentratie-tendensen af. Nu wij een stevige omvang hebben, ke we gewoon goedkoper inkopen. Daarnaast speelde mee dat op de langere termijn de betonmortelmarkt zal gaan inleveren ten gunste van de betonproduktenmarkt en De Boo biedt een welkome aanvulling op onze eigen betonproduktenactiviteiten. Onder invloed van de Arbowet worden steeds meer kant-en-klare betonwaren gemaakt, daarom moesten we ons ook in die markt intensiever gaan bewegen.”

Voor de buitenwereld is NCD en haar in cement handelende zuster Nederlandse Cement Handelsmaatschappij (NCH), tamelijk onbekend. Het is en blijft een bewust beleid van Woltering, die tevens algemeen directeur is van NCH, om de holding niet te profileren. “Onze bedrijven en deelnemingen, soms meer dan 300 jaar oud, zijn van regionaal belang en zullen zelf aan de weg moeten timmeren. Zij krijgen alle vrijheid in werken. De verantwoording heb ik heel decentraal neergelegd”, zegt de NCD-topman, die bij Philips geleerd heeft hoe het niet moet.

Naar miljard

Zonder De Boo, die pas dit jaar in de boeken wordt meegenomen, heeft de gehele organisatie (NCD+NCH) vorig jaar “naar redelijke tevredenheid gefunctioneerd”. Met name de cementhandel viel tegen door prijsbederf en de forse concurrentie.

“De NCH verkocht 700.000 ton cement en daarmee verdienden we ongeveer f. 800.000 en dat is te weinig. Ik ben pas tevreden als we boven de f. 1 miljoen uitkomen. Het zal moeilijk worden omdat er geen groei meer is in deze sector”, aldus Woltering.

“NCD behaalde over 1995 een resultaat van ongeveer f. 15 miljoen bij een omzet van f. 265 miljoen. De minderheidsdeelnemingen genereerden een omzet van f. 250 miljoen. Met de omzet erbij van De Boo komen we dit jaar goed in de richting van f. 900 miljoen. De beide bedrijven, dus NCH en NCD tezamen, bewegen zich dit jaar rond de f. 1 miljard.”

NCH, opgericht in 1905, en NCD, opgericht in 1972, zijn geheel in Duitse handen. Onder de twaalf aandeelhouders bevinden zich giganten als Dyckerhoff, Heidelberger Zement, Schwenk en Wulfrath. Onder invloed van EG-maatregelen komen de lijnen niet bij elkaar in een overkoepelende houdstermaatschappij. Dezelfde negen commissarissen en twaalf aandeelhouders zitten in de NCD en NCH.

Zonder al te veel problemen kwamen ze met geld over de brug om de aankoop van De Boo te financieren. “Sinds 1984 hadden we niet meer om geld gevraagd. We financierden onze groei zelf. Maar ons eigen vermogen ( f. 75,6 miljoen eind 1994) liet niet toe om De Boo te kopen, daarom hebben we steun gevraagd en gekregen.”

Blijven overnemen

Volgens Woltering sluit De Boo goed aan bij de bestaande activiteiten van NCD. In alle sectoren is men complementair. “Wij zitten in de sector bouwmaterialen met bijvoorbeeld Erven Feenstra en Bakker Bouwstoffen goed in de Noordelijke provincies, terwijl De Boo stevig is verankerd in Zuid-Holland, Brabant en Limburg”, aldus Woltering, die wel meldt dat de activiteiten van de NCD-bedrijven onder de BouwCenter-vlag, “we hebben een kwart van deze organisatie”, plaatsvinden.

Of dit jaar nog overnames plaatsvinden, weet de voorzitter van de raad van bestuur niet. In ieder geval liet hij Beton Son aan de neus voorbij gaan. “Te arbeidsintensief zijn die activiteiten”, is zijn simpele antwoord op de vraag waarom Van Nieuwpoort Beton Son kon overnemen.

“Daarnaast zijn die activiteiten kwetsbaar voor conjunctuurschommelingen. We zoeken wel uitbreiding in de betonwaren en bouwmaterialen handel. Op dit moment hangt er echter geen grote vis boven de markt.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels