nieuws

Het gaat goed met de keuken- en badkamerverkoop

bouwbreed

“Het gaat goed in de keuken- en badkamerbranche’, aldus VNI (Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven). In 1994, de laatste peildatum, zijn ongeveer 170000 inbouwkeukens verkocht,die een bedrag vertegenwoordigen van f 2,5 miljard.

Jaarlijks vinden zo’n 150000 badkamerverbouwingen plaats, waarvan eenderde een waarde vertegenwoordigt van boven de f 10000 per badkamer. Voor deze laatste categorie wordt over het algemeen professionele hulp ingeschakeld. Verder vinden volgens VNI jaarlijks 400000 nieuwe verwarmingsinstallaties hun weg naar de eindverbruiker. Daarvan is slechts een kwart voor de nieuwbouw bestemd. De overige 300000 stuks vervangen de oude installatie en maken vaak deel uit van een omvangrijke verbouwing of groot onderhoud. De af- of vernieuwbouw in de vorm van keuken- en badkamerinrichting, wordt volgens de VNI vooral in de hand gewerkt door de wijzigingen in de regelgeving, waardoor deze een hoge vlucht neemt. In toenemende mate kiest de consument deze voorzieningen zelf.

Reageer op dit artikel