nieuws

Bouw 2000 woningen in De Blauwe Stad haalbaar

bouwbreed Premium

De Blauwe Stad in Groningen moet zich qua woningbouw richten op de nationale markt voor nieuwe landgoederen, senioren, ruim wonen met een recreatief karakter en regionale markt voor kwaliteitswonen. In dat geval is het realiseren van 2000 nieuwe woningen in de zeshoek Winschoten, Scheemda, Midwolda, Oostwold, Finsterwolde en Beerta haalbaar.

Dat concludeert de Stichting ter ontwikkeling van De Blauwe Stad op basis van een woningmarktonderzoek van RIGO Research en Advies in Amsterdam. De stichting is opgericht om het gebied ten noorden van Winschoten, in en rondom het Oldambtgebied, economisch weer interessant zien te maken. De verpauperende landbouw zorgde hier voor een leegloop van het platteland.

Architect Jan Timmer uit Scheemda maakte in opdracht van de stuurgroep Leefbaarheid Oldambt een ontwikkelingsplan waar de stichting nu verder op voortborduurt. De aanleg van een 800 hectare groot meer, omgeven met tal van recreatieve voorzieningen, woningen en bossen vormt de basis van het plan. De stichting beoogt definitieve beslissingen mogelijk te maken voor een haalbaar, uitvoerbaar en wervend plan voor wat De Blauwe Stad wordt genoemd.

Definitieve beslissing

Naast de aanleg van een meer willen de initiatiefnemers ook bosbouw, meer natuurgebied en economische ontwikkeling in de directe omgeving van de A7. Het totale Oldambtplan kost volgens een haalbaarheidsonderzoek zo’n half miljard gulden. Eerder onderzoek wees uit dat particulieren voor ongeveer f. 170 miljoen zouden ke bijdragen. De provincie Groningen, het Rijk en Brussel zouden circa f. 390 miljoen moeten investeren.

In 1996 zal door de betrokken gemeenteraden een definitieve beslissing worden genomen over het doorgaan van De Blauwe Stad en de vorm waarin een en ander moet worden gegoten. Ook wordt in nauw overleg met gemeenten, waterschappen, provincie en rijk een plan ontwikkeld dat beantwoordt aan eisen van kwaliteit en haalbaarheid. Een aantal marktpartijen blijft betrokken bij de verdere planontwikkeling. Op dit moment zijn dat Ballast Nedam, Beheer Koop Tjuchem, Koninklijke Volker Stevin, NBM Amstelland en Wilma Bouw.

Reageer op dit artikel