nieuws

‘Betonrot’ op een na meest voorkomende bouwschade

bouwbreed

Betonschade of ‘betonrot’ (corrosie van de wapening als gevolg van te geringe dekking) is de op een na meest voorkomende bouwschade, na schade als gevolg van brand. Als derde volgt scheurvorming in beton door krimpbelemmering.

Dat is althans de ervaring van ir. P. de Jong van adviesbureau ir. J.G. Hageman BV. Hij zei dit tijdens de studiemiddag over betonreparaties, gehouden door Ten Hagen en Stam in de Jaarbeurs te Utrecht. “Beton heeft twee eigenschappen die in combinatie veel schade ke opleveren, namelijk een geringe treksterkte en een grote krimpmaat. Iedere betondeskundige is daarvan op de hoogte. Het is dan ook verbazingwekkend, dat de schade blijft optreden. De verklaring is eenvoudig: de kosten van het beperken van de krimp zijn meestal hoog”, aldus De Jong. Hij wees erop dat er misverstanden heersen over scheurvorming in beton, zowel bij leken als bij deskundigen. Er wordt gedacht dat wapening scheurvorming kan voorkomen. Integendeel, wapening werkt pas als het beton scheurt. “Het enige dat wapening kan doen is de scheurwijdte beperken”, aldus De Jong. “Het is een gedachtefout dat wapening scheurvorming zou ke voorkomen.”

Scheurvorming door krimpbelemmering komt ook veel voor omdat de voorschriften en het onderwijs er weinig aandacht aan besteden. Er wordt vooral gekeken naar scheurvorming als gevolg van belastingen. Als het gaat om krimpbelemmering is echter een heel andere benadering nodig.

De Jong ging uitgebreid in op allerlei bouwschades. Bijzondere voorbeelden waren de onveiligheid van uitkragende balkons door een te grote dekking en het opvriezen van betonnen oplangers tijdens de bouw. Bij de balkons bleek de wapening te laag in het element te liggen, waardoor de elementen constructief onveilig waren. Dat ze toch niet bezweken zijn, heeft waarschijnlijk te maken met de treksterkte die beton wel heeft, maar die niet meegerekend mag worden. Bij het opvriezen van de oplangers was sprake van aanhechting van de grond aan het beton. De oplangers werden vervolgens door het uitzetten van de grond omhooggedrukt.

Diplomatie

Volgens De Jong wordt er niet veel gepubliceerd over bouwschade. “Bouwers lopen niet graag met hun fouten te koop. Dat verklaart het feit dat er betrekkelijk weinig aandacht wordt besteed aan bouwschade in lezingen en artikelen”, aldus de spreker. “Schade analyseren is een boeiend, maar moeilijk vak. Naast veel kennis van materialen, bouwtechnieken en processen is een goed constructief inzicht nodig. Het belangrijkste is echter misschien wel goed ke observeren, een onafhankelijke opstelling en gevoel voor diplomatie.”

Reageer op dit artikel