nieuws

Berichten nabeurs

bouwbreed

De omzet van Akzo Nobel Coatings bedroeg vorig jaar f. 6,840 miljard ( – 1 procent). De terugval komt door de valutaire tegenwinden, die slechts gedeeltelijk konden worden opgevangen door prijsverhogingen (+ 5 procent). De aanzienlijk gestegen kosten van grondstoffen hadden tot gevolg dat de winstmarges daalden. “Bovendien werden de resultaten beinvloed door de verslechterde marktomstandigheden in vergelijking met 1994, met name voor Decorative Coatings in Engeland.” Het bedrijfsresultaat uitgedrukt in een percentage van de omzet daalde van 7,6 procent tot 6,9 procent vorig jaar.

Terwijl Stork Ketels in Hengelo nog druk bezig is met een reorganisatie, waarbij 104 mensen hun baan kwijt raken, dreigt al weer een nieuwe personele maatregel. De Vereniging Hoger Personeel Metalelektro vreest dat de directie werkt aan een nieuwe reorganisatie waarbij middelbaar en hoger personeel betrokken is. De VHP weigert het sociaal plan voor de lopende reorganisatie te tekenen.

Tussen de gemeente Purmerend en het Hypotheekfonds voor Overheidspersoneel, een volle dochter van Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), is een overeenkomst getekend op vlak van de hypotheken. Voor de uitvoering wordt samengewerkt met Delta Lloyd Verzekeringsgroep. Voor de BNG-dochter is dit de 100-ste hypotheekovereenkomst en heeft als voordeel dat deze meegenomen kan worden naar een andere overheidswerkgever.

Het vastgoedfonds Uni-Invest heeft vorig jaar 19 procent meer huur opgehaald dan in 1995. Daarnaast was de waardevermeerdering van de onroerend-goedportefeuille 50 procent groter dan in 1994. Aan huren ontving Uni-Invest f. 27,1 miljoen, de portefeuille nam toe met f. 10,5 miljoen (tot ruim f. 1 miljard). Het totale beleggingsresultaat, huur en waardeverandering samen, steeg met 26,5 procent tot f. 37,6 miljoen.

Voor 1996 verwacht het fonds een verdere verbetering van het totale beleggingsresultaat met 6 a 8 procent, terwijl de bezettingsgraad van de Uni-Investpanden in 1995 al 93 procent bedroeg. Dat getal moet naar de 97 procent ke en dat heeft de hoogste prioriteit.

DSM Resins gaat de produktie van poederverfharsen uitbreiden. Op korte termijn gaat de capaciteit van de fabrieken in Agusta (VS), Kaohsiumg (Taiwan) en het Spaanse Santa Margarida y Els Monjos omhoog met respectievelijk 60, 40 en 30 procent. De uitbreiding, waarmee f. 15 miljoen is gemoeid, komt tegemoet aan de toegenomen vraag naar poederverfharsen.

Reageer op dit artikel