nieuws

Zandsteenbesluit ten grave gedragen

bouwbreed

Door het opheffen van het zandstraalverbod en het verbod tot het verwerken van zandsteen door staatssecretaris Linschoten zullen jaarlijks twintig werknemers meer overlijden ten gevolge van longkanker en longfibrose. Daarom ondernamen de bouwbond en Industriebond van de FNV alsmede het Bedrijfschap Natuursteenbedrijf een laatste poging om de staatssecretaris vlak voor het debat daarover in de vaste Kamercommissie voor sociale zaken van gedachten te doen veranderen.

Toon Schrijver van de bouwbond FNV overhandigde hem voor het gebouw van de Tweede Kamer behalve de nodige argumentatie een stuk zandsteen, dat per doodskist was aangevoerd. Op een grafsteen werd aangegeven hoe men denkt over het loslaten van de verboden, die in 1951 werden ingevoerd: ‘Hier rust het Zandsteenbesluit 1951-1996. De gevolgen waren ernstiger dan werd verwacht’. Zie voor een verslag van de discussie in de Kamer elders in deze krant.

Reageer op dit artikel