nieuws

Voorbeeldverkavelingen voor Vinex

bouwbreed

De Vinex-locaties worden volgebouwd met laagbouwwoningen. Stilzwijgend schijnt iedereen het over dit discutabele uitgangspunt eens te zijn. Waar nog wel onenigheid over bestaat is de na te streven dichtheid. Om aan te tonen dat een wervend laagbouwmilieu een stedelijke dichtheid kan hebben heeft het ministerie van VROM een onderzoek met enkele voorbeeldverkavelingen laten uitvoeren. Daarbij is teruggegrepen op beproefde recepten. Het zeer gewilde ‘herenhuismilieu’ van het Haagse Statenkwartier dat begin deze eeuw tussen Den Haag en Scheveningen is gebouwd, is door Inbo Architecten/Adviseurs gebruikt als onderlegger voor de Vinex-locatie Ypenburg. Een variant uit diezelfde buurt met boven- en benedenwoningen is door Urbis beproefd voor Amsterdam Nieuw-Oost. Vooroorlogse ‘tuinwijkmilieus’ als Oog in Al in Utrecht en het Molenlaankwartier in Rotterdam dienden Wissing Stedebouw en Ruimtelijke Vormgeving bv als inspiratie voor invulling van een stuk Haarlemmermeer.

Deze ontwerpoefeningen zijn doorgerekend en aan een zeer beperkt aantal marktpartijen voorgelegd voor commentaar. Die mopperen wat over uiteenlopende details maar noemen geen enkel plan onhaalbaar, al moeten wat “incourante hoekjes worden “weggestreept”. De geraadpleegde makelaar, projectontwikkelaar, belegger en corporatie zijn handelaar genoeg om zichzelf vervolgens beleefd aan te bevelen voor verdere uitwerking. Het liefst – en dat is geen verrassing – aan de tuinstadswijken in de Haarlemmermeer. Op grond van deze uitkomsten zou je het onderzoek voor VROM dus een succesje ke noemen. Met voorzichtigheid en beleid kan de woningdichtheid op de Vinex-locaties dus best wat worden opgeschroefd.

Als eerste exercitie is het onderzoek zinnig. Het geeft enig gevoel voor verhoudingen. Maar als dit onderzoek niet als de wiedeweerga wordt gevolgd door een tweede exercitie, niet gericht op het verleden maar op innovatieve strategieen, dreigt het gevaar dat alle partijen deze resultaten al als het meest gewenste of hoogst haalbare beschouwen. Dat betekent dat we de volgende eeuw ingaan met een woningtype en stedebouw van begin deze eeuw – iets slechter nog, omdat er een auto voor de deur bij is gekomen. Iets waar het overigens voor deze studie ook al naar uitzag. Alsof er ondertussen geen wijzigingen zijn opgetreden in woon-, werk- en winkelpatronen, mobiliteit, samenlevingsvormen, bevolkingsopbouw, woningvoorraad, recreatie, ecologische voorwaarden en techniek. Vervolgstudies zouden ook deze variabelen in acht moeten nemen.

Tom Maas

Ministerie van VROM: ‘Stedelijke laagbouw’. Rapportage. Distributienummer 13410/171. Prijs: – 15. Verkrijgbaar bij Distributiecentrum VROM, postbus 351, 2700 AJ Zoetermeer; tel. 079-3449449.

Reageer op dit artikel