nieuws

Regering moet van wao afblijven

bouwbreed Premium

Ruim een kwart van de Nederlanders vindt het huidige sociale stelsel te duur. Maar van bezuinigingen op de AOW en de WAO zou de regering moeten afzien. Ook van zogenaamde premiedifferentiatie moeten de Nederlandsers niets weten.

Dat blijkt uit een in opdracht van FNV Magazine gehouden enquete door het bureau Inter/View.

Zo’n dertig procent van de ondervraagden is overigens bereid meer te betalen als de uitkeringen daardoor op peil blijven.

Slechts 21% van de Nederlanders vindt de wettelijk voorgeschreven uitkering bij ziekte van 70% voldoende. Anderzijds vindt de helft een uitkering van 100 % ‘te royaal’. Van de Nederlanders vindt 46% dat de vakbonden moeten blijven ijveren voor een aanvulling op de uitkering tot 100%. Daarbij heeft men een voorkeur voor een collectieve aanvullingen regeling boven een regeling per afzonderlijke werknemer.

Van de Nederlanders is 57% tegen bezuinigingen op de WAO, terwijl dat percentage vier jaar geleden bij een soortgelijk onderzoek nog 78 was.

De meeste Nederlanders gaven te kennen het onjuist te vinden wanneer bouwvakkers, die meer kans lopen op arbeidsongeschiktheid, een hogere wao-premie zouden moeten betalen dan bijvoorbeeld kantoorpersoneel.

Premie-differentiatie

Toch staat de regering premiedifferentiatie per branche voor, wat in een bedrijfstak als de bouw inderdaad tot hogere premies en dus kosten van bouwprodukten zal gaan leiden.

Begin januari verklaarde voorzitter Roel de Vries dat premiedifferentiatie de rekening voor langdurig arbeidsongeschikten in de bouw zou verdubbelen. Volgens hem betekent het dat de lasten voor deze werknemers gaan stijgen van f. 1,5 miljard nu naar f. 3,16 miljard.

Hij zei zich niet aan de indruk te ke onttrekken dat die lastenverhoging doorberekend zal worden en dus tot uitdrukking zal komen in de prijzen van nieuwe woningen en andere bouwprodukten.

Reageer op dit artikel