nieuws

‘Redders’ moeten wegens succes weg uit Burgerweeshuis

bouwbreed

Het Berlage Instituut moet weg uit het Burgerweeshuis, een wereldberoemd gebouw van Aldo Van Eyck, dat juist door de komst van het Instituut van sloop werd gered.

Toen in 1987 het wereldberoemde Burgerweeshuis van architect Aldo van Eyck in Amsterdam-Zuid met sloop werd bedreigd, wierp collega-architect Hertzberger zich met succes op als reddende engel. Onder zijn leiding werd het de huisvesting voor het Berlage Instituut, een internationale architectenopleiding. Op het terrein werd nieuwe kantoorruimte naar ontwerp van Van Eyck toegevoegd (op de foto op de voorgrond), momenteel eigendom van ING; de verhuur daarvan is geen groot succes. Het weeshuis is van Alvesta Beheer uit Laren en wel succesvol in de verhuur.

De ‘redders’ hebben dus met succes de bruikbaarheid van het weeshuis aangetoond. Zozeer zelfs dat het Berlage Instituut, als het huurcontract deze zomer afloopt, wordt geconfronteerd met een onbetaalbare huurverhoging. Omdat het ook kampt met teruglopende overheidssubsidie moet het Instituut nieuwe huisvesting zoeken. Het Instituut zal in Amsterdam blijven en samenwerking zoeken met de nieuwe praktijkopleiding van de BNA.

Het Burgerweeshuis is nog steeds niet een beschermd monument, al ontbreekt het in geen enkel boek over architectuurgeschiedenis als monument van kleinschalig structuralisme. Instituutbeheerder Joke Kemp hoopt dat verhuurder en huurders als Esprit en Randstad er met hetzelfde respect mee blijven omgaan als tot nu toe.

De karakterisitieke koepeldaken van Van Eycks Burgerweeshuis met op de voorgrond het later door hem ontworpen kantorencomplex Tripolis.

Reageer op dit artikel