nieuws

PvdA wil uitbreiding van Schiphol op kustlocatie

bouwbreed

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer oppert als serieus alternatief voor de steeds meer uitdijende luchthaven Schiphol de aanleg van een luchthaven voor de kust in de Noordzee.

PvdA-woordvoerder Van Gijzel ontvouwde de plannen in een interview met Radio l.

De Tweede Kamer heeft evenals de Senaat afgelopen jaar zijn fiat gegeven aan de aanleg van de vijfde baan voor Schiphol. Het parlement heeft evenwel een grens gesteld aan het aantal passagiers dat van de luchthaven gebruik mag maken: 44 miljoen. Die grens dreigt eerder bereikt te worden dan was voorzien. Dat is reden voor de PvdA nu reeds uit te kijken naar alternatieven.

Van Gijzel zei dat al dit jaar duidelijk moet zijn hoe het verder moet als de grens van 44 miljoen reizigers is bereikt. Alternatieven als Lelystad of de Maasvlakte hebben als nadeel dat de aan- en uitvliegroutes de ondergelegen bebouwde kom zullen teisteren. Tevens is het Groene Hart van de Randstad uit milieu-technisch oogpunt een obstakel.

Het alternatief van een luchthaven in zee biedt volgens de PvdA als voordeel dat de overlast een stuk minder is, en dat bovendien het gebied tussen Amsterdam en Leiden op termijn vrij komt voor woningbouw. Voor aan- en afvoer van passagiers en goederen zou een transportvoorziening via de zeebodem een optie ke zijn.

Kapitaalvernietiging

Van het verwijt van kapitaalvernietiging van de huidige investeringen in Schiphol nu, wil de PvdA’er niets weten. Zoals het nu staat zou de aanleg van een luchthaven voor de kust niet eerder dan 2010 hoeven te beginnen. Al met al spreek je over een afschrijvingsperiode van 30 tot 40 jaar. “Als je dat kapitaalvernietiging noemt, kun je in dit land helemaal niet meer bouwen”, aldus Van Gijzel.

Commissaris van de koningin in Flevoland, Lammers, noemt het idee van zijn partijgenoot Van Gijzel onverstandig. Niet alleen Lelystad, maar ook het Markermeer biedt in zijn visie voldoende mogelijkheden als uitwijkplaats voor het te zeer uitbreidende Schiphol. “Je moet kijken wat een land nodig heeft en wat de faciliteiten zijn die je op de kortst mogelijke termijn kunt verwezenlijken. En dat is in ieder geval niet voor de kust”, zo poneerde Lammers.

Reageer op dit artikel