nieuws

Prijsstijging vastgoed in Hongkong verwacht

bouwbreed

De prijzen op de vastgoedmarkt van Hongkong zullen dit jaar naar verwacht met 10 procent stijgen. Vorig jaar deed zich hier nog een daling van 10 tot 15 procent voor. De voorspelde toename kan nog hoger uitvallen wanneer meer zekerheid komt over de gang van zaken na de overdracht aan China in 1997. Momenteel liggen de vastgoedprijzen in Hongkong ruim een kwart beneden de hoogst genoteerde waarden. Dat gegeven en het feit dat de rente afneemt biedt mogelijkheden voor een (lichte) prijsstijging.

Eind vorig jaar verminderden de grote banken de hypotheektarieven met 0,25 procentpunten. De gemiddelde hypotheekrente beloopt daarmee 10 tot 10,5 procent. Tegelijkertijd versoepelde de overheid de beperkingen op de voorverkoop van nog niet opgeleverde woningen. Of die ontwikkelingen tot een grotere activiteit op de vastgoedmarkt van Hongkong zullen leiden, staat nog te bezien. Vorig jaar voorspelden ter zake kundigen telkens weer een opleving die steeds opnieuw uitbleef. De genoemde veranderingen brachten enkele ontwikkelaars er inmiddels toe woningen tegen een 5 procent hogere prijs van de hand te doen. Naar verwacht zullen vele anderen dit voorbeeld volgen. De resultaten daarvan vallen pas halverwege februari wanneer het Chinese nieuwe jaar begint te verwachten. De periode die daaraan vooraf gaat vertoont een doorgaans gematigde zakelijke activiteit. In het geval van woningverkopen speelt echter ook de verplichting om bij ondertekening van het contract een aanbetaling van 30 procent te doen een rol.

Banken

De banken in Hongkong lenen op aanraden van de overheid slechts 70 procent van de koopprijs voor bestaande woningen uit. Kopers van nieuwe woningen ke 85 tot 90 procent van de koopsom lenen. Temeer omdat banken en ontwikkelaars in deze samenwerken. Deze gang van zaken zal naar verwacht vooralsnog niet veranderen. Mede daardoor komt er weinig beweging in de verkoop van bestaande woningen. De zittende bewoners beschikken met hun woning weliswaar over voldoende onderpand om de aanbetaling van 30 procent voor een nieuwe woning te voldoen, maar slagen er slechts met moeite in kopers voor hun woning te vinden die eveneens gemakkelijk geld ke uitgeven.

Dat laatste hangt weer samen met de niet al te florissante arbeidsmarkt van Hongkong. Vorig jaar boekte de Britse kroonkolonie voor het eerst in tien jaar een werkloosheid van 3 procent. Die toename hing weer samen met langzamer economische groei en met de komende overdracht aan China. Mensen die geld over hebben zetten dat liever op een bankrekening dan dat ze het besteden aan een woning. De activiteit op de woningmarkt neemt voorts af omdat degenen die na juni 1997 in Hongkong blijven eerst zekerheid willen hebben over de ontwikkelingen die nadien zullen volgen en voorlopig nog niet van woning veranderen. Daarbij verhuizen jaarlijks gemiddeld 65.000 mensen uit Hongkong naar elders waardoor het aanbod van woningen toeneemt. Daar staat weliswaar een forse instroom van nieuwe inwoners uit bijvoorbeeld China tegenover, maar die toevloed compenseert bij lange na niet het vertrekoverschot.

Overschot

Een al te groot woningoverschot dreigt er evenwel niet te ontstaan. Eind 1993 trokken nogal wat ontwikkelaars uit Hongkong naar China en beperkten de activiteiten in de kroonkolonie. Die gang van zaken werd versterkt door de grote bouwproduktie van 1994. Als gevolg daarvan zullen er dit en het komende jaar weinig nieuwe woningen bijkomen. Het huidige aanbod zal echter meer dan voldoende zijn wanneer China zoals velen verwachten een verdere bestedingsbeperking afkondigt waardoor nogal wat buitenlandse bedrijven vanuit Hongkong minder activiteiten uitvoeren of daar zelfs helemaal vanaf zien. Met als gevolg een kleinere vraag naar kantoren en woningen voor het personeel. Tegelijkertijd vertrekken veel bedrijven vanuit Hongkong naar China en laten met die verhuizing ook kantoren en woningen achter. Valt Hongkong eenmaal onder het bestuur van China dan is het niet ondenkbaar dat Peking de huidige lage belastingen op onder meer onroerend goed zal verhogen en daarmee de activiteiten op de vastgoedmarkt vermindert.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels