nieuws

Per jaar f. 25 miljoen voor natuurgebieden

bouwbreed

Het ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij stelt f. 25 miljoen per jaar beschikbaar voor het ontwikkelen van natuurgebieden. Het geld moet worden besteed aan onder meer het verwerven en inrichten van terreinen en het aflossen van leningen die door het Groenfonds zijn gesloten. Dit blijkt uit het ontwerp convenant Natuurbeleidsplan.

Het convenant is gesloten tussen LNV en het Interprovinciaal overleg. Het vervangt een overeenkomst die in 1991 werd gesloten. Het nieuwe convenant is voor onbepaalde tijd geldig, maar het is de bedoeling om de ontwikkeling van de natuurgebieden in 1998 te hebben afgerond. De provincies hebben meer behoefte aan reservaats- en natuurontwikkelingsgebieden dan aan beheersgebieden, aldus een toelichting op het convenant. Het is de taak van de provincies om de natuurgebieden te verwerven en in te richten. Het beheer wordt overgedragen aan natuurbeschermingsorganisaties. In een toelichting wordt er voor gepleit om de aankoop van natuurgebieden sneller te laten plaatsvinden dan tot nu toe is gebeurd.

Reageer op dit artikel