nieuws

Opgelegde vervorming van beton-constructies onderwerp studiedag

bouwbreed

Op 28 maart vindt in zaal E van de Faculteit der Civiele Techniek van de TU Delft een studiedag plaats over het ontwerpen van betonconstructies, die worden belast door ‘opgelegde vervorming’ (‘imposed deformation’).

Dat zijn vervormingen die plaatsvinden door krimp of verandering van temperatuur. Zulke vervormingen ke vooral in combinatie met een opgelegde belasting problemen opleveren. Vaak is de schade beperkt, maar er zijn ook situaties waarbij de veiligheid in het geding komt. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij vloeistofdichte constructies.

In de betonvoorschriften wordt weinig aandacht besteed aan ‘opgelegde vervorming’. Mede daarom wordt de studiedag gehouden.

Dr.ir. K. van Breugel licht toe wat er in verhardend en verhard beton plaastvindt, dr.ir. C. v.d. Veen en dr.ir C.R. Braam behandelen de optredende vervormingen en spanningen. Er komen twee cases aan de orde, namelijk bruggen en vloeistofreservoirs.

Informatie is aan te vragen per e-mail bij Marjo.vander Schaaf0124ad.ct.tudelft.nl of bij K. van Breugel, tel. 015-2784954.

Reageer op dit artikel